Wednesday, November 7, 2012

မ်က္ႏွာဖံုး

ဟင္
တပ္ထားတ့ဲ မ်က္ႏွာဖံုး
အခြာခ်ခံရမွ
ကြာက်သြားမွ
ဘီလူးရုပ္ ေပၚလာတယ္။

သယ္....
မသယ္ႏိုင္ ထားခ့ဲ...။

သိၾကားမင္း ခ်ိဳကားတယ္။
ငါ သိၾကား မဟုတ္။
ဥံဳ......
ေပ်ာက္ေစသတည္း....။