Thursday, April 30, 2009

3S "Swine Flu, Stockpile, Singapore"

အခုလို တစ္ကမၻာလံုးက တပ္လွန္႔ထားရတ့ဲ အေျခအေန ေရာက္ေနတ့ဲ ၀က္တုပ္ေကြးန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ စင္ကာပူမွာ ေဆး၀ါးမ်ား သိုေလွာင္ထားမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္ရေအာင္လား။

အကယ္၍ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါ က်ေရာက္လာခ့ဲရင္ ကုသရာမွာ အသံုးျပဳတ့ဲ ေဆး၀ါးမ်ားဟာ အလံုအေလာက္ ရွိပါတယ္။ ေဆး႐ံုမ်ားကိုလဲ အေရးေပၚျဖစ္လာခ့ဲရင္ ခ်က္ခ်င္းကုသႏုိင္ေအာင္ ကုတင္မ်ားကို အသင့္ျပင္ထားပါတယ္။ Tan Tock Seng ေဆး႐ံုမွာေတာ့ အဖ်ားေရာဂါန႔ဲ ေရာက္လာတ့ဲ လူနာသည္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ထက္ ေက်ာ္ေနမယ္၊ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေနမယ္၊ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားရာ တုိင္းျပည္ကေန ၇ ရက္အတြင္း ခရီးသြားလာဖူးသူ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းပဲ စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ဌာနရဲ႕ တုပ္ေကြးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းန႔ဲ ေရာဂါရွာေဖြေရးမ်ားကို စမ္းသပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ရွာေြ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားဟာ သာမာန္ တုပ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာန႔ဲ တူညီမႈ မရွိပါက Genome Sequence န႔ဲ လူနာကို စမ္းသပ္ၿပီး လူနာကို ခ်က္ခ်င္းပဲ CDC လို႔ အတိုေကာက္ ေခၚတ့ဲ Communicable Disease Center မွာ သီးသန္႔ထားရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ဌာန ဒါ႐ိုက္တာ Dr. Lyn James က ေျပာၾကားရာမွ “အကယ္၍ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ တုပ္ေကြးလကၡဏာ ျပသတ့ဲ လူန႔ဲ ေတြ႔ခ့ဲရင္ ပထမဦးဆံုး ေသခ်ာေအာင္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာကေတာ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စမ္းသပ္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေရာဂါျဖစ္စဥ္ကို စစ္တမ္းထုတ္ၿပီး Swine Flu ျဖစ္စဥ္န႔ဲ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးမွသာ ၀က္တုပ္ေကြး ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါမယ္။”

ကနဦးမွာေတာ့ ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ ၇ ရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု လက္ရွိ စမ္းသပ္ထားတ့ဲ ေရာဂါရွာေဖြေရး ကိရိယာ တီထြင္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္ပါက ဒီ့ထက္ပို ျမန္ဆန္စြာ စစ္ေဆးႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

သံုးပံုတစ္ပံုေသာ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူဟာ စစခ်င္းမွာေတာ့ ဘယ္ေရာဂါလကၡဏာမွ ျပသျခင္း မရွိတ့ဲ အတြက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားရာ တုိင္းျပည္မ်ားဆီသို႔ သြားလာခ့ဲသူ ျပည္သူမ်ားအေနန႔ဲ ေရာဂါအစပ်ိဳးတ့ဲ ကာလျဖစ္တ့ဲ ပထမ ၇ရက္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ လူထူထပ္ရာေနရာမ်ားသို႔ မသြားဖုိ႔ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ SARS ေရာဂါအတြက္ ကုသႏိုင္မယ့္ ေဆး၀ါးမ်ား မရွိခ့ဲပါဘူး။ ယခုအခါမွာေတာ့ Tamiflu , Relenza အစရွိတ့ဲ ေဆး၀ါးမ်ားဟာ Swine Flu ျဖစ္တယ္လို႔ ေသခ်ာခ့ဲရင္ ၄၈ နာရီအတြင္း ထိေရာက္စြာ ကုသႏိုင္တ့ဲ ေဆး၀ါးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

Tamiflu ေဆး၀ါးဟာ ကာကြယ္ေဆး မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆရာ၀န္မ်ားက တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။ စိုးရိမ္တတ္သူ တစ္ခ်ိဳ႕က အဆိုပါ ေဆး၀ါးကို ကာကြယ္ေဆးအေနန႔ဲ ႀကိဳတင္ သံုးစြဲထားလုိ႔ရွိရင္ မိမိရဲ႕ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ခုခံအား အေပၚ တစ္နည္း တစ္ဖံု ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆရာ၀န္မ်ားက သတိေပး တားျမစ္ထားပါတယ္။

စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေလာေလာဆယ္ သိုေလွာင္ထားတ့ဲ ေဆး၀ါး ပမာဏကေတာ့ Tamiflu = 1.15 million course, Relenza = 50,000 Course အသီးသီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္းခ်ေနတ့ဲ တာမီးဖလူး ေဆး၀ါးမ်ားသည္ Swine Flu ကို ကာကြယ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အာနိသင္ မရွိေၾကာင္းန႔ဲ သံုးစြဲမိပါက ေရာဂါပိုးသည္ ေဆးယဥ္ပါးမႈ ျပႆနာန႔ဲ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ကုသရ ခက္လဲမယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။

၁၉၁၈ ခုႏွစ္က ဒီလို တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားခ့ဲရာမွာ ကမၻာသူ ကမၻာသား သန္း ၅၀ အသက္ဆံုး႐ႈံးခ့ဲပါတယ္။ အခုလဲ ဒုတိယအႀကိမ္ တစ္ေက်ာ့ ျပန္လာပါၿပီ။ မိမိပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရာဂါလကၡဏာ ကူးစက္မႈ လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ရွိပါက ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေနၾကဖုိ႔ ဆရာ၀န္မ်ားက သတိေပးထားပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေတးလ်မွာေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ ေတြဟာ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား Masks မ်ား တပ္ဆင္ကာ သြားလာေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

Source : CNA

Update :
ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းက အဆိုပါ ၀က္တုပ္ေကြးကူးစက္မႈအတြက္ တပ္လွန္႔ရာမွာ ယခင္ အဆင့္ ၄ မွ ယခု အဆင့္ ၅ သို႔ တုိးျမွင့္ တပ္လွန္႔ထားပါတယ္။ Swine Flu Outbreak သို႔ ေရာက္ရန္ တစ္ဆင့္ သာ လုိပါေတာ့တယ္။

Wednesday, April 29, 2009

Swine Flu Outbreak

အခု စလံုး အစိုးရက ၀က္တုပ္ေကြးန႔ဲပတ္သက္လို႔ စိုးရိမ္ရတ့ဲ အဆင့္ Yellow Alert အဆင့္အထိ သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ အစိမ္းကေန အ၀ါေရာင္ေပါ့ေနာ္...။ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားတ့ဲ လူနာ မရွိေသးေပမယ့္ ကာကြယ္ထားတာပါတ့ဲ။ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံမွာေတာ့ မက္ကဆီကိုမွာ ဆယ္မီနာ တက္ၿပီး ျပန္လာတ့ဲ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ကို တုပ္ေကြး ကူးစက္ခံရတယ္ သံသယ ျဖစ္ၿပီး သီးသန္႔ခန္းထဲ ျပဳစုထားပါတယ္...။
နယူးဇီလန္မွာ စျပန္႔ေနပါၿပီ။ ၾသစေတးလ်လဲ ပါေနပါၿပီ...။
စင္ကာပူလဲ လူ၀င္လူထြက္မ်ားေတာ့ သတိထားေနၾကပါ။ အအိပ္မွန္ အစားမွန္ေအာင္ လုပ္ၾကပါ...။ ကိုယ္ခံအား ေကာင္းေအာင္ေနၾကပါလို႔...။
သတင္း အက်ယ္ကို ဒီမွာ န႔ဲ ဒီမွာ သြားဖတ္ၾကပါ...။

Update :
(SG STD 8:30 pm 290409)
အေမရိကားမွာ ပထမဆံုးေသာ ၀က္တုပ္ေကြး ကူးစက္ခံရတ့ဲ ကေလး အသက္ဆံုး႐ံႈးသြားပါၿပီ။ တက္ဆပ္စ္ ျပည္နယ္က အသက္ တစ္ႏွစ္န႔ဲ ၁၁လ အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါကူးစက္ခံရသူ ၆၄ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ နယူးေယာက္က ၄၅ ေယာက္ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ မကၠဆီကိုမွာေတာ့ လူေပါင္း ၁၅၉ ေယာက္ကို ဇီ၀န္ေျခြသြားပါၿပီ။ နယူးေယာက္ ၿမိဳ႔ေတာ္၀န္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကေလးငယ္မ်ားဟာ ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ ကူးစက္မႈန႔ဲ ေဆး႐ံုမွာ ကုသမႈ ခံယူေနၾကပါတယ္။ လက္ရွိ ေရာဂါပိုး ကူးစက္မႈ ရွိတယ္လို႔ တရား၀င္ သတင္း ထုတ္ျပန္တ့ဲ ႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့
၁။ အေမရိကား
၂။ မကၠဆီကို
၃။ ကေနဒါ
၃။ အစၥေရး
၄။ နယူးဇီလန္
၅။ စပိန္

စတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အာရွမွာ အကူးစက္ႏုိင္ဆံုးက ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္ အ၀င္အထြက္မ်ားတ့ဲ ထုိင္းႏိုင္ငံန႔ဲ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

သတင္း အက်ယ္ကို ဒီမွာ န႔ဲ ဒီမွာ ဖတ္ၾကပါ။

Tuesday, April 28, 2009

စိတ္ခြန္အားေပးတ့ဲ သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္Credit : nahu909yt
Africa မွာ အငတ္ေဘး ႀကံဳတုန္းက မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္န႔ဲ အဲဒီ ေခတ္အခါက နာမည္ႀကီး အဆုိေတာ္မ်ား ရန္ပံုေငြအတြက္ ေမတၱာန႔ဲ ၀ိုင္း၀န္းသီဆိုခ့ဲတ့ဲ သီခ်င္းပါ။ ကမၻာအႏွ႔ံ ဒီသီခ်င္း ပ်ံ႕ႏွ႔ံသြားၿပီး အေတာ္ကို နာမည္ႀကီးသြားပါတယ္။ ရန္ပံုေငြလဲ အေတာ္ရခ့ဲပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတုန္းက ဧရာ၀တီတုိင္းဖက္ကို ၀င္ေရာက္ တုိက္ခတ္ခ့ဲတ့ဲ နာဂစ္ ေလေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြဆိုၿပီး အိုင္းရြန္းခေရာ့စ္ အဖြက ကိုခင္ေမာင္သန္႔က ကမကထ လုပ္ၿပီး ကမ္းလင့္ေသာ လက္မ်ား အမည္ရ သီခ်င္းေခြကို အႏုပညာရွင္မ်ား စုေပါင္း သီဆိုခ့ဲပါတယ္။ မွတ္မွတ္ရရ အဲဒီသီခ်င္းေခြန႔ဲအတူ ပရိသတ္ေရွ႕မွာ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခ့ဲတ့ဲ ကိုေလးျဖဴတစ္ေယာက္ သု၀ဏၰကြင္းမွာ စင္ျမင့္ထက္ကို ျပန္တက္ခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီ အေခြထဲက အားလံုးစုေပါင္း သီဆိုထားတ့ဲ သီခ်င္းေလး တစ္ပုဒ္န႔ဲ မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။


ကမ္းလင့္မယ့္ လက္မ်ား
(Original Version)

Credit : Petertual

ေဘာနပ္ အေနန႔ဲ ေနာက္ထပ္ နာဂစ္သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကို ဆက္လက္ ေ၀မွ် ေပးလိုက္ပါတယ္။Credit : LayLwintThu


နာဂစ္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အိပ္မက္ဆိုးခံစားခ့ဲရတာဟာ တစ္ႏွစ္ေတာင္ ျပည့္သြားပါပေကာလား။ သူတုိ႔တစ္ေတြ ဘယ္အေျခအေနအထိ တုိးတက္မႈ ရေနၿပီလဲ...။

Monday, April 27, 2009

စံုစီနဖာ ကမၻာတစ္လႊား သတင္းတိုထြာ 270409

 • အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ေက်ာင္းေဘာ္ဒါေဆာင္ထဲကို ၀င္လာၿပီး ေသနတ္တ႔ဲ ပစ္ခတ္တံ အမႈ တစ္ခု ျဖစ္ပြားခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီလို ေသနတ္န႔ဲ ပစ္ခတ္ၿပီိးတ့ဲေနာက္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတယ္တယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္။ အခင္းျဖစ္ပြားတ့ဲ အရပ္ဟာ ဗာဂ်ီးနီးယား ျပည္နယ္၊ Hampton အရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟမ္တန္ တကၠသိုလ္ အတြင္းက ေက်ာင္းေဆာင္မွာ တနဂၤေႏြေန႔ မနက္က ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ ဒီပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ လူသံုးေယာက္ ဒဏ္ရာရရွိသြားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒါက္တာ ၀ီလီယံရဲ႕ ညေနပိုင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ေျပာၾကားခ်က္အရ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားေဟာင္းဟာ ပီဇာ လာပို႔သူ ေနာက္ကေန ေက်ာင္းေဆာင္ထဲကို မနက္ ၁ နာရီေလာက္က ၀င္ေရာက္ခ့ဲတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ပီဇာပို႔တ့ဲသူန႔ဲ ေက်ာင္းေဆာင္ ညပိုင္း မန္ေနဂ်ာ အရာရွိကို ပစ္ခတ္ၿပီး မိမိကုိယ္ကို ျပန္လည္ ပစ္ခ့ဲတယ္။ လူအေသအေပ်ာက္ မရွိခ့ဲေပမယ့္ အဲဒီအေဆာင္ကို ခ်က္ခ်င္းပဲ ရွိတ့ဲလူေတြကို ဖယ္ရွားခိုင္းလိုက္ၿပီး လံုၿခံဳေရး ဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အခင္းျဖစ္ပြားျခင္းမွာပဲ သက္ဆိုရာ သတိေပးခ်က္ စံနစ္ကေန ေက်ာင္းသားမ်ားထံ သတိေပးခ်က္မ်ားကို SMS, Email မ်ားကေန တစ္ဆင့္ အေဆာတလ်င္ ပုိ႔ႏိုင္ခ့ဲတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အဆိုပါ ပစ္ခတ္သူကို ရဲ အဖြဲ႕မွ ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ ဟမ္တန္ဟာ ရစ္ခ်္မြန္ရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္အရပ္ မိုင္ ၇၀ အကြာမွာ တည္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • လူ ၈၁ ဦး ေသဆံုးခ့ဲရတ့ဲ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ H1N1 အမ်ိဳးအစား Swind Flu တုပ္ေကြးေရာဂါ (၀က္ကေန ကူးစက္တာ ျဖစ္ပါတယ္) န႔ဲ ပါတ္သက္ၿပီး မကၠဆီကို ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားန႔ဲ သက္ဆုိင္ရာမ်ားက ေစ်းေတြကို မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနတယ္လို႔ သတင္းရရွိပါတယ္။ လူအမ်ား သြားလာေလ့ရွိတ့ဲ ဘားမ်ား၊ ကလပ္မ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ံုမ်ားကို ခဏတစ္ျဖဳတ္ ပိတ္ခိုင္းေပမယ့္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္မွာစိုးလို႔ တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာက စက္႐ံုမ်ားကို ဆက္လက္ ဖြင့္ေပးမယ္လို႔ အစိုးရ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားပါတယ္။ အခု ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံရဲ႕ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္း စတင္ ထိခိုက္ေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းမွာလဲ အဆုိပါ Influenza Virus ကူးစက္မႈမွ ကာကြယ္ရန္ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား တပ္ဆင္ေနၾကသလို ကုန္တိုက္မ်ားမွာလဲ လူသူ ကင္းမ့ဲလ်က္ ရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါလုိပဲ ကူးစက္ႏႈန္းန႔ဲ အေသအေပ်ာက္မ်ား မ်ားျပား ျပင္းထန္တ့ဲအတြက္ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ေနရမယ့္ အေနအထားလို႔ ဆိုပါတယ္။ သတိထားၾကပါ။ မကၠဆီကိုက စၿပီး ျဖစ္ပြားတာ နီးစပ္ရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္တ့ဲ ကဲန္ဆပ္၊ ကယ္လီဖုိးနီးယား၊ တက္က္ဆပ္န႔ဲ နယူေယာက္ေတြမွာ ဒီေရာဂါ ကူးစက္သူေတြ စတင္ ေတြ႔ရွိေနရပါၿပီ။ အဆုိပါ ေရာဂါ ကူးစက္ခံရတယ္လို႔ သံသယ ရွိတ့ဲ လူနာေပါင္း ၁၃၂၄ ေယာက္ကို ေဆး႐ံုတင္ ကုသေပးခ့ဲၿပီး ၉၂၉ ေယာက္ ေပ်ာက္ကင္းသြားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ မကၠဆီကို အစိုးရကေတာ့ အဆိုပါ ေရာဂါပိုး ျပန္႔ပြားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကလဲ မကၠဆီကို အစိုးရကို ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ကူေငြ ေဒၚလာသန္း ၂၀၅ သန္းတိတိ ကူညီသြားမယ္လို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ (ဘယ္လို ကူးစက္တတ္တယ္၊ ဘယ္လို ကာကြယ္ရမယ္ဆိုတာကို ဒီေနရာမွာ သြားေရာက္ ဖတ္႐ႈႏိုင္ၾကပါတယ္။) Source : Bloomberg
 • သီရိလကာၤမွာ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ တမီးလ္က်ား သူပုန္အဖြဲ႕န႔ဲ အစိုးရ စစ္တပ္အၾကား စစ္ပြဲျဖစ္ပြားၿပီး ရက္သတၱပတ္ တစ္ပတ္အၾကာမွာ တမီးလ္က်ားသူပုန္မ်ားက အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကို စတင္ ေျပာဆုိလာပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အစိုးရ စစ္တပ္ကေတာ့ တမီးလ္က်ားမ်ားကို လက္နက္ခ်ရန္ ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ ၾကားက ေျမဇာပင္ ျပည္သူ တစ္သန္းေက်ာ္ကေတာ့ အစာေရစာ ျပတ္လပ္မႈ ဒဏ္ကို ခံေရတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ မွ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
 • မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္က ကစားသမား ႐ိုင္ယန္ဂစ္စ္ဟာ PFA က ခ်ီးျမင့္တ့ဲ တစ္ႏွစ္အတြင္း အေကာင္းဆံုး ေဘာလံုးသမားဆုကို ရရွိသြားပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး လူငယ္ အားကစား သမားဆုကိုေတာ့ အက္စ္တန္ဗီြလာက Ashley Young က ရရွိသြားပါတယ္။
 • ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံ အစိုးရကေန ဘီဘီစီ သတင္းထုတ္လႊင့္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္လိုက္ပါတယ္။ ရ၀မ္ဒါႏိုင္ငံရဲ႕ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ပါ၀င္တ့ဲ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို ထုတ္လႊင့္မႈ ရပ္ဆုိင္းခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အစၥေရးႏုိင္ငံက ထြက္ရွိတ့ဲ နာမည္ေက်ာ္ Jaffa လိေမၼာ္သီးမ်ားကို အီရန္ႏိုင္ငံက ေစ်းမ်ားမွာ ေရာင္းခ်ေနတာ ေတြ႔ခ့ဲတ့ဲအတြက္ ပြက္ေလာ႐ိုက္သြားပါတယ္။ တေစာင္းေစးန႔ဲ မ်က္ေခ်းလို႔ ျဖစ္ေနတ့ဲ ကမၻာ့ရန္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ခုအေနန႔ဲ ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းလိုက္သလဲ။ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ တ႐ုတ္ျပည္က ၀င္လာတ့ဲ Jaffa လိေမၼာ္သီး အတုေတြ ျဖစ္ေနတ့ဲ အတြက္ ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ခ့ဲရတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခု ျဖစ္သြားခ့ဲရပါတယ္။
 • ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ရဲ႕ ကေလး ၃ ေယာက္ကို အီတလီႏိုင္္ငံက စားေသာက္ဆုိင္ တစ္ခုမွာ စြန္႔ပစ္ခ့ဲတ့ဲ မိဘထဲက ဖခင္ ျဖစ္သူဟာ မိမိကိုယ္ကို သတ္ေသဖုိ႔ ႀကိဳးစားခ့ဲတယ္လို႔ ရဲအရာရွိက ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။
 • ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာႏိုင္ငံမွာ အတုိက္အခံမ်ားက ၿမိဳ႕ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္လိုက္တယ္လို႔ သတင္းမ်ားက ဆုိပါတယ္။
ေနာက္ဆက္တြဲ။
- (270409 12:30 pm GST+8 hrs) အေမရိကားမွာ ၀က္တုပ္ေကြးကူးစက္ခံရတ့ဲ case ၂၀ confrim ျဖစ္လို႔ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အေရးေပၚ စီမံခ်က္ ဥပေဒ ထုတ္လုိက္ပါၿပီ။ အေသးစိတ္ကို ဒီမွာ ဖတ္ပါ။

Friday, April 24, 2009

ကမၻာေျမ ၿငိမ္းခ်မ္းပါေစ။


အခု သံုးေလးရက္အတြင္း သီရိလကၤာမွာ အစိုးရ စစ္တပ္န႔ဲ တမီးလ္ က်ားသူပုန္မ်ား အျပင္းအထန္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္ေနတာကို သတင္းမွာ ေတြ႔ျဖစ္ၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ စစ္တပ္က သူပုန္ေတြကို ဒီတစ္ခါေတာ့ အခ်ီႀကီး ေဆာ္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။

ျဖစ္တ့ဲ ေနရာက သူပုန္ေတြ ထိန္းခဴ်ပ္ထားတ့ဲ ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ စစ္ဆင္ေရး အႀကီးအက်ယ္န႔ဲ လုပ္လိုက္ေတာ့ သူပုန္ေတြ လဲ ေခ်ာင္ပိတ္မိေနပါတယ္။ ေခ်ာင္ပိတ္မိရင္ ေခြးေတာင္ ျပန္ခံ ကိုက္တယ္ဆုိေတာ့ သူပုန္ေတြလဲ ရွိသမွ် လက္နက္ အင္အားန႔ဲ အေသအေက် ခုခံမယ္ဆုိတာ မလြဲပါဘူး...။

Credit to : Aljazeera

ဒါေပမ့ဲ အဲဒီအရပ္မာ ေနထုိင္တ့ဲ အရပ္သားမ်ားဟာ ၾကားက ေျမဇာပင္ေတြ ျဖစ္ၿပီး ခုေတာ့ စစ္ေဘးလႊတ္ရာကို ေျပာင္းေရႊ႔ ေျပးလႊားေနရတယ္. တီဗီြ သတင္း ၾကည့္လိုက္ရင္ ေျပးေနသူေတြ လႊားေနသူေတြ တစ္ပံုႀကီးပါပဲ။

ဒီေန႔မနက္ ရံုးက အလုပ္ၾကမ္းသမား သီရိလကာၤသားတစ္ေယာက္ မတက္စဖူး အေပၚကို တက္လာပါတယ္။ အရင္က ေအာက္ထပ္မွာ တုန္းက သူန႔ဲ ေနာက္ေနာက္ေျပာင္ေျပာင္ ေနေနက်ပါ။ အခု အေပၚထပ္ပို ေျပာင္းလာေတာ့ ေအာက္ထပ္က သူန႔ဲ သိပ္မေတြ႔ျဖစ္ဘူး။ အိတ္ခ်္အာန႔ဲ၊ သူေဌးန႔ဲ၊ ေတြ႔ခ်င္ၾကေတာ့မွ သူတုိ႔တစ္ေတြ အေပၚထပ္တက္လာတာပါ။

မ်က္စိမ်က္ႏွာ မေကာင္းလို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့မွ အိမ္ျပန္ဖုိ႔ သူေဌးကို ခြင့္လာေတာင္းတာတ့ဲ။ သူတို႔ ေနတ့ဲ အရပ္မွာ စစ္ျဖစ္ေနတယ္တ့ဲ..။ ေျပာရင္းန႔ဲ ေယာက်ာ္းႀကီးတန္မ့ဲ မ်က္ရည္ေတြ က်လာလို႔ ဘာျဖစ္တာလဲ ေမးလိုက္ေတာ့ သူ႔ညီငယ္တစ္ေယာက္ စစ္တုိက္တ့ဲအထဲ ေရွ႔တန္းပို႔တာ ပါသြားတယ္။ မေန႔ညက ေသနတ္မွန္လို႔ ဆံုးသြားရွာၿပီ။ အဲဒါ ျပန္မလို႔ ဆုိၿပီး ငိုပါေလေရာ...။

ရင္ထဲ ေတာ္ေတာ္ ဆုိ႔သြားတယ္။ ဘာမွ မေျပာတတ္ေတာ့ဘူး။ တတ္သေလာက္ မွတ္သေလာက္ သူ႔ကို ႏွစ္သိမ့္ေပးလိုက္တယ္။ သူ႔ညီအတြက္ အလွဴေငြ ထည့္မလို႔ဟာ အိတ္ထဲမွာ ၅၀ ပဲ က်န္ေတာ့တာန႔ဲ အဲဒီ ၅၀ န႔ဲပဲ ကူလိုက္တယ္...။

စစ္ဆုိတာ ဘာမွ မေကာင္းပါဘူး...။


Latest News on Sri Lankar : Click Here and Here.

Tuesday, April 21, 2009

စံုစီနဖါ ကမၻာတစ္လႊား သတင္းတိုထြာ 210409

 • ျခစားမႈန႔ဲ တရားစြဲခံေနရတ့ဲ အတိုက္အခံပါတီက ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ေယာက္ဟာ တရား႐ံုးကို လာေရာက္ဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခ့ဲပါတယ္။ Venezuela ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္။
 • ကုလ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီကေန Fiji ႏိုင္ငံက စစ္အာဏာရွင္စံနစ္ကို ႐ံႈ႕ခ် ျပစ္တင္လိုက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ အျမန္က်င္းပေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလိုက္ပါတယ္။
 • ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား တင္းမာေနတ့ဲ အေျခအေနကို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ ေျမာက္န႔ဲ ေတာင္ကိုရီးယား ႏွစ္ႏိုင္ံအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲကို တစ္ႏွစ္ၾကာ ရပ္တန္႔ခ့ဲရာမွ ယမာန္ေန႔က စတင္လိုက္ပါတယ္။
 • ေက်ာင္းသားႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ အျပစ္မ့ဲသူ ၁၃ ေယာက္ ေသဆံုးခ့ဲတ့ဲ ကိုလံဘုိင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ဟာ ၁၀ ႏွစ္တုိင္ခ့ဲပါၿပီ။ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနားမ်ားကို က်င္းပေနၾကပါတယ္။
 • ဖမ္းဆီးမိ တရားခံမ်ားကို စီအိုင္ေအကေန မည္သို႔ မည္ပံု စစ္ၾကတယ္ဆုိတ့ဲ အခ်က္မ်ားကို အိုဘားမား အစိုးရအဖြဲ႔က ျပည္သူမ်ားထံ အသိေပးၿပီးတ့ဲေနာက္မွာ စီအိုင္ေအကို အကာအကြယ္ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စစ္ေမးမႈမွာ ပါ၀င္ခ့ဲသူ စစ္ေဆးေရး အရာရွိမ်ားကို အေရးယူျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အာမခံ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ 9/11 အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို စစ္ေမးခ့ဲတ့ဲ အမႈႏွစ္ခုဟာ လူ႔အခြင့္အေရးန႔ဲ ကိုက္ညီမႈ မရွိဘူးလို႔ ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔က စြပ္စြဲသြားပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္ကို ေရမြန္းသည္ အထိ ေရထဲႏွစ္ခ်ၿပီး စစ္ခ်က္ယူတာ တစ္ေယာက္ကို ၁၈၃ ႀကိမ္န႔ဲ က်န္တ့ဲ တစ္ေယာက္ကို ၁၂၀ ေက်ာ္ က်င့္သံုးခ့ဲတယ္လို႔ စစ္တမ္းမွာ ေဖၚျပပါရွိပါတယ္။
 • Oxfam ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႔မွ ရာသီဥတုဒဏ္ေၾကာင့္ လြႏ္ခ့ဲတ့ဲ ၆ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမွ ထိခိုက္သူ ဦးေရ ၅၀%အထိ ကိန္းဂဏန္းမ်ား ထုိးတက္လာေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္သြားပါတယ္။
 • ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳ ႏိုင္ငံေရး တိုက္ကြက္အျဖစ္ မူဆလင္ ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ားက လႈပ္ရွားေနပါတယ္။
 • ယခုႏွစ္ ပူလစ္ဇာဆု အတြက္ The New York Times သတင္းစာတုိက္မွ ရရွိသြားပါတယ္။
 • လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္မႈကို ကန္႔ကြက္မိလို႔ သူမ Miss USA ဒုတိယဆုသာ ရသြားတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာၾကားသြားပါတယ္။
 • ေရဒီယို အသံလႊင့္႐ံု ႏွစ္႐ံုကို ၀င္စီးတ့ဲ မာဒါကတ္စ္ကာ အဓိက႐ုဏ္းမွာ လံုၿခံဳေရးရဲန႔ဲ ဆႏၵျပသူေတြၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားၿပီး အေသအေပ်ာက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခ့ဲတယ္လို႔ သိရတယ္။
 • UN ကေန ဦးေဆာင္ က်င္းပတ့ဲ Conference on Racism မွာ အီရန္သမၼတက ေျပာၾကားတ့ဲ မိန္႔ခြန္းမွာ အစၥေရးႏုိင္ငံကို ေ၀ဖန္တ့ဲ အခ်က္ပါရွိတ့ဲအတြက္ ျပင္သစ္န႔ဲ ၿဗိတိသွ် သံအရာရွိမ်ားဟာ ခန္းမကေန ထြက္ခြာသြားၾကပါတယ္။
 • “အခ်ိန္ရဲ႕ သမိုင္း အက်ဥ္း” ဆုိတ့ဲ နာမည္ႀကီး သိပၸံစာအုပ္ကို ေရးသားခ့ဲတ့ဲ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသား ပညာရွင္ ပေရာ္ဖက္ဆာ စတီဖင္ ေဟာ့ဖ္ကင္းဟာ က်န္းမာေရး အလြန္ဆိုး၀ါးေနတ့ဲ အတြက္ ေဆး႐ံု တင္လိုက္ရတယ္လို႔ ကန္းဘရစ္ခ်္ တကၠသိုလ္မွ သတင္း ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
 • ႏိုင္င့ံအေပၚ သူလွ်ိဳ ျပဳလုပ္မႈန႔ဲ စြဲခ်က္တင္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခ့ဲရတ့ဲ အီရန္-အေမရိကန္ သတင္းေထာက္ အမ်ိဳးသမီး Roxana Saberi အတြက္ တရားမွ်တတ့ဲ အယူခံမႈ ရရွိေစရမယ္လို႔ အီရန္တရား႐ံုးက တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ထပ္ေလာင္း အာမခံ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အိုဘားမားက ဒီကိစၥန႔ဲ ပါတ္သက္ၿပီး အလြန္အမင္း စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ႐ံႈ႕ခ် ေျပာဆုိသြားပါတယ္။ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ဟာ CNA သတင္းဌာနအတြက္လဲ သတင္းရယူေပးတ့ဲ ေဒသဆုိင္ရာ သတင္းေထာက္ ျဖစ္ေၾကာင္း စင္ကာပူ အေျခစိုက္ CNA သတင္းဌာနကလဲ သတင္း ထုတ္ျပန္သြားခ့ဲပါတယ္။
 • တမီးလ္ က်ား သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေနရာမ်ားကို လွ်က္တစ္ျပက္ တုိက္ခိုက္ခ့ဲရာမွာ အရပ္သားေပါင္း ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ စစ္မက္ေဘး ကင္းေ၀းရာ ေနရာမ်ားဆီသို႔ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခ့ဲရေၾကာင္း သီရိလကၤာာ စစ္တပ္မွ အရာရွိမ်ားက ေျပာၾကားသြားပါတယ္။
 • အေမရိကန္ သေဘာၤကပ္ပတိန္ကို ဖမ္းဆီးခ့ဲတ့ဲ ပင္လယ္ဓါးျပမ်ားထဲက ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ဓါးျပရဲ႕ မိခင္ဟာ အိုဘားမားထံ အသနားခံစာ တင္သြင္းထားပါတယ္။
 • အဂၤါေန႔ညမွာ အႀကိတ္အနယ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားၾကမယ့္ အဂၤလန္ ပရီးမီးယားလိဂ္ အသင္းႀကီးႏွစ္သင္းဟာ အဓိက ဦးေဆာင္သူေတြ မပါမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါတယ္။ လီဗာပူးလ္ အသင္းက ဂ်ာရတ္ မပါသလို၊ အာဆင္နယ္ အသင္းက ဗဲန္ဗါဆီန႔ဲ အဒီဘာေရာ္တုိ႔ ကြင္းေဘးမွာ ထုိင္ေနရမယ့္ အေနအထားပါပဲ။
 • ပထမဦးဆံုး အႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲတ့ဲ မွတ္တမ္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ျပည္က မဟာတံတုိင္းႀကီးဟာ မူလက ခန္႔မွန္းထားတာတက္ ရွည္လ်ားေနပါတယ္။ ဒီစစ္တမ္းကို အစိုးရကေန ႀကီးမွဴးၿပီး တုိင္းတာခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • နာမည္ႀကီး ေအာ္စကာဆုရ အိႏိၵယကား တစ္ကား ျဖစ္တ့ဲ Slumdog Millionair မွာ မင္းသမီး Latika ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတ့ဲ သ႐ုပ္ေဆာင္ ကေလးငယ္မေလးကို ဒူဘုိင္းေစာ္ဘြားဆီမွာ သမီးအျဖစ္ ေပါင္ ႏွစ္သိန္းန႔ဲ ေရာင္းခ်မယ္လို႔ စြပ္စြဲခံရတ့ဲ ဖခင္ ျဖစ္သူက အဆိုပါ ကိစၥကို ျငင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ သတင္းစာတုိက္ တစ္တိုက္ကေန ဖုန္းန႔ဲ ဒူဘုိင္း သူေဌး ဟန္ေဆာင္ၿပီး ခ်ဥ္းကပ္ခ့ဲတာမွာ ဖခင္က သူဟာ ဓါးစာခံ ျဖစ္ရတာပါလို႔ ျငင္းခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဘီဘီစီန႔ဲ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္းမွ ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
 • အင္တာနက္ေပၚမွာ သတင္းမွားေတြကို ျဖန္႔ခ်ိခ့ဲတယ္လို႔ စြပ္စြဲခံရတ့ဲ ေတာင္ကိုးရီးယားက အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ ဘေလာ့ဂါ တစ္ဦးကို တရား႐ံုးက ကြင္းလံုးကၽြတ္ လႊတ္လိုက္ပါတယ္။
ဤတြင္ တစ္ပါတ္အတြင္း သတင္းစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကို အစီရင္ခံလို႔ ၿပီးပါၿပီ...။

မေတာ္တဆ ျဖစ္ခ့ဲေသာ

အခန္း - ၁။
“ဟင္.. ကုိကလဲ... မီး ျပန္မလာမွာကို စိုးရိမ္ေနတာလား..။
“အေဖမရွိေတာ့တ့ဲ ေနာက္ ဒီအေဒၚတစ္ေယာက္တည္းပဲ က်န္ခ့ဲတာ...။
“ ေမေမကလဲ သြားတ့့ဲ။ ခဏတစ္ျဖဳတ္ သြားလိုက္တ့ဲ...။
ေမာင္ေတတစ္ေယာက္ သူ႔ငယ္ခ်စ္ ေရႊအိ စကားသံေတြဟာ နားထဲမွာ ၀င္တစ္လွည့္ မ၀င္တစ္လွည့္။
သူတုိ႔နယ္က စီးပြားေရး လုပ္စားလို႔ တစ္အားေကာင္းတ့ဲ အရပ္ မဟုတ္ေလေတာ့ ေလာက္ေလာက္လားလား စုမိေဆာင္းမိတာ သိပ္မရွိေတာ့ ခ်စ္သူကို ေတာင္းရမ္းဖုိ႔က မလြယ္ေသးဘူး။ လြမ္းေရးထက္ ၀မ္းေရက ခက္ေနတ့ဲ အျဖစ္။
ဒီလိုန႔ဲ ေရႊအိ တစ္ေယာက္ သူ႔အေဒၚ ရွိရာ ဂ်ပန္ျပည္ကို အလည္သြားလိုက္ၿပီ...။
===========================

အခန္း - ၂

ဂ်ပန္ျပည္တစ္ေနရာ- (တရားမ၀င္ အိုဗာစေတးမ်ား စုေပါင္း ေနထုိင္ရာ)
ကိုခန္႔ေရ ဖုန္းလာေနတယ္။
“ကိုခန္႔။ ငါကိုေတပါ။ ေရႊအိ သတင္း ၾကားမိေသးလား။ စာလဲ မလာဘူးကြာ။”
“ဟာ ကိုေတ။ ကိုေတေျပာတ့ဲ ေနရာ ကၽြန္ေတာ္ သြားရွာတယ္။ မရွိေတာ့ဘူး။ ေျပာင္းသြားၿပီတ့ဲ။ သူ႔အေဒၚလဲ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ လကမွ ဆံုးသြားတာတ့ဲ”
===========================

အခန္း - ၃

ဂ်ပန္ပင္လယ္ကမ္းစပ္ တစ္ေနရာ။
သေဘာၤပ်က္ေပၚမွ ေရေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ကမ္းဆီသို႔ အသက္လု ကူးခပ္ဆဲ...။
တစ္ခ်ိဳ႕ ေျခကုန္လက္ပန္းက်။ တစ္ခ်ိဳ႕ ကမ္းေပၚေရာက္...။
ကိုေတတစ္ေယာက္ ကံေကာင္းလို႔ ပ်ဥ္တို တစ္စ ဆုပ္မိေတာ့ ကုန္းေပၚ ေရာက္တယ္။
ကမ္းနီးနား တစ္၀ိုက္က အိမ္မွာ လွမ္းထားတ့ဲ အ၀တ္ေတြထဲက ကုိယ္န႔ဲ သင့္ေတာ္မယ္ ထင္တာကို ေရြးၿပီး ခုိးလိုက္တယ္။ ဖိနပ္လဲ လိုက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕ထဲ အမ္အာတီကို လာခ့ဲတယ္။
လက္မွတ္ေအာ္တုိ ေရာင္းတ့ဲ စက္မွာ လက္မွတ္ ၀ယ္ၿပီး ရထားစီးတယ္။
အားလံုး ဂ်ပန္စာေတြန႔ဲ ေရးထားေတာ့ နကန္း တစ္လံုး နားမလည္။ ႀကံဳရာ ဘူတာကို လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ ၀ယ္လိုက္တယ္။
===========================

အခန္း - ၄


တီဗီြက သတင္းလာေနတယ္။ ေရလမ္းကေန တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္လာတ့ဲ သူေတြကို ရဲက ဖမ္းဆီးေနတ့ဲ သတင္းကို ျပတယ္။ ကိုခန္႔တစ္ေယာက္ ကိုေတ အတြက္ စိုးရိမ္သြားတယ္။ ကိုေတေတာ့ ပါသြားေလာက္ၿပီေပါ့။ ဒီအခ်ိန္မွာ အိမ္ေရွ႕က တံခါးေခါက္သံ ၾကားတယ္။ အားလံုး ထိတ္လန္႔သြားတယ္။ တရားမ၀င္ ေတာင္ေက်ာ္ေနတ့ဲသူေတြ ဆိုေတာ့ က်ီးလန္႔စာစားေလ...။
“ကိုခန္႔” “ကိုခန္႔ .. ငါပါ ကိုေတပါ”
ကိုခန္႔ ၀မ္းသာ အားရ တံခါး ဖြင့္ေတာ့ ယ့ဲယ့ဲေလးသာ က်န္ေတာ့တ့ဲ ကိုေတ့ ခႏၶာကိုယ္က အိမ္ထဲ ၿပိဳဆင္းသြားတယ္။
===========================

အခန္း - ၅

Dirty, Dangerous and Difficult Jobs. ဒါကို 3D အလုပ္ေတြ လို႔ ေခၚတယ္...။ ဒီအလုပ္ေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏုိင္ငံႀကီးသားေတြ မလုပ္ခ်င္ဆံုး အလုပ္ေပါ့။ ေရဆိုးေျမာင္းေဖၚ၊ လမ္းေဘး သန္႔ရွင္းေရး၊ အိမ္သာေခ်းက်ံဳး စတာေတြဟာ နမူနာ ျပစရာ အလုပ္ေတြပါပဲ။ အရင္ကေတာ့ အေမရိကားမွာ ျပင္ပက လူေတြ သြင္သြင္ႀကီး ၀င္ၿပီး ဒီ တစ္ျခားလူေတြ မလုပ္ခ်င္တ့ဲ အလုပ္ကို တတိယကမၻာက ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လာလုပ္ၾကတယ္ေလ...။

အခုလဲ ကိုခန္႔န႔ဲ အတူ ကိုေတ ႀကံဳရာ က်ပန္း အလုပ္ေတြ ၀င္လုပ္တယ္။ က်င့္သားမရေလေတာ့ ကိုေတ့ခမ်ာ ပင္ပန္းတာေပါ့။ အမိႈက္ပံုထဲကေန အမိႈက္ေတြ ေရြးတ့ဲ အလုပ္၊ ေျမေအာက္ ေရဆိုးေျမာင္းေတြထဲမွာ ေျမာင္းေဖၚရတ့ဲ အလုပ္။ ရဲေတြ လ၀ကေတြ လိုက္ဖမ္းတ့ဲ ၾကားကေန သက္စြန္႔ဆံဖ်ား လုပ္ေနၾကတာ...။
===========================

အခန္း - ၆


တစ္ရက္မွာ စားေသာက္ဆုိင္မွာ ပန္းကန္ေဆးတ့ဲ အလုပ္ကို ကိုေတ လုပ္ရတယ္။ ဆုိင္အျပင္ဘက္မွာ ပန္းကန္ ထုိင္ေဆးလို႔ ေမာေတာ့ နားေနတုန္း ဆုိင္ထဲက ထြက္လာတ့ဲ ဇိမ္မယ္လို အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ ကိုေတကို သတိထားမိတယ္။ လူသစ္လား လို႔ ေမးရင္ ကိုေတ့အတြက္ မုန္႔ဖုိး ေပးသြားတယ္။ ေပးၿပီးၿပီးျခင္းမွာ ဆုိင္ထဲကက ထြက္လာတ့ဲ သူ႔ဧည့္သည္ ပါလာလို႔ ကိုေတ့ လက္ထဲ ပိုက္ဆံ အတင္းထိုးတည့္ရင္း သူဧည့္သည္န႔ဲ ထြက္သြားတယ္။ မၾကာတင္မွာပဲ ခါးပိုက္ႏိႈတ္အုပ္စု တစ္စုက သူတို႔စုံတြဲဆီကေန ႐ိုက္လုေနတာ ေတြ႔ေတာ့ ကိုေတ အေျပးအလႊား ၀င္ကယ္လိုက္တယ္။ သူဇိမ္မယ္လို႔ ထင္ထားတ့ဲ အမ်ိဳးသမီးက သူအလုပ္လုပ္ေနတ့ဲ ဆုိင္ရွင္မေလး ျဖစ္ေနတယ္...။ ကိုေတက သူ႔ပိုက္ဆံကို ျပန္ေပးလိုက္တယ္...။ ဆုိင္ရွင္မေလးက ကိုေတ့ ႐ိုးသားမႈကို သေဘာက်သြားတယ္...။ ႀကီးပြားခ်င္ရင္ ျဖတ္လမ္းက မလိုက္ပါန႔ဲလို႔ ကိုေတကို သတိေပးသြားတယ္။
=============================

အခန္း - ၇

စားေသာက္ဆုိင္ႀကီး တစ္ခုမွ ဟင္းရြက္သင္တ့ဲ အလုပ္ကို ကိုေတ လုပ္ရတယ္။ ကိုခန္႔န႔ဲတူတူေပါ့။ တစ္ရက္မွာ အဲဒီဆုိင္ကို ယာကူဇာ ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ လက္ေထာက္တစ္ေယာက္ ထမင္းလာစားတယ္။ ဆုိင္ပိုင္ရွင္န႔ဲ ရင္းႏွီးေလေတာ့ တစ္ဆုိင္လံုး လိုေလေသး မရွိ ျပဳစုတယ္။ ျပန္ခါနီးမွာ ကိုေတ ဆုိင္အျပင္ထြက္ၿပီး စူးစမ္းတာန႔ဲ ႀကံဳေတာ့ ကိုခန္႔က ေျပာျပတယ္။ အဲဒီမွာ အဲဒီ လက္ေထာက္ရဲ႕ မိန္းမကို ကိုေတ ေတြ႔လိုက္ရခ်ိန္မွာ ကမၻာႀကီး အိုးထိန္းစက္လို သြက္သြက္လည္သြားတယ္...။

ဘယ္သူရွိရမွာလဲ။ ေတြ႔ခ်င္လြန္းလို႔ တ႐ုတ္ျပည္ကေန ဂ်ပန္ျပည္အထိ တရားမ၀င္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ား လာရွာရတ့ဲ ငယ္ခ်စ္ေဟာင္း ေရႊအိေလ..။ ခုေတာ့ သူစိမ္းရင္ခြင္မွာ ေမြ႔ေလ်ာ္ေနလို႔ေပါ့...။ ေရႊအိလဲ သူ႔ကို ေတြ႔သြားတယ္...။

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-


ျဖစ္ရပ္မွန္ ဇာတ္လမ္း လို႔ မေျပာခ်င္ပါဘူး...။ တစ္ကယ္က ၿပီးခ့ဲတ့ဲ အပတ္က ၾကည့္လာခ့ဲတ့ဲ ႐ုပ္ရွင္ထဲက ဇာတ္၀င္ခန္းေတြပါ။ ဂ်က္ကီခ်န္း ပါ၀င္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတ့ဲ ကားတစ္ကားပါ။ ဂ်က္ကီခ်န္းပါတယ္ဆိုလို႔ သိုင္းကစားကြက္ေတြ၊ ဖုိက္တင္ခန္းေတြ လိႈင္လိႈင္ႀကီး ပါမယ္လို႔ေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ပါန႔ဲ။ ဒီကားမွာ ဂ်က္ကီခ်န္း သိုင္း မတတ္တ့ဲ ႐ိုး႐ိုးအအ လယ္သမားႀကီး တစ္ေယာက္ အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္က ဂ်က္ကီခ်န္း ဒီကားမွာ ဒါ႐ုိက္တာ စကားကို နားေထာင္ၿပီး ကိုယ္တံုးလံုး သ႐ုပ္ေဆာင္တ့ဲ အခန္း ပါတာပါပဲ။ အဲဒီ ၁၀ စကၠန္႔စာ အခန္းအတြက္ သ႐ုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ကို သူေတာ္ေတာ္ မုသြင္းရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၃ -၄ ရက္ေလာက္ ႐ိုက္လိုက္ရတယ္တ့ဲ။ ေနာက္ၿပီး ဒီကားမွာ သူကိုယ္တုိင္ ဒါ႐ိုက္တာ မလုပ္ပါဘူး။ တစ္ျခား တစ္ေယာက္က လုပ္တာပါ။ သူက သ႐ုပ္ေဆာင္ ႐ံုသာ သ႐ုပ္ေဆာင္တာပါ။ စတန္႔ ဒါ႐ိုက္တာ ဆိုလဲ တစ္ျခား တစ္ေယာက္ပါ။ ထုတ္လုပ္သူက သူ႔ကို ဘာတစ္ခြန္းမွ ၀င္မေျပာဖုိ႔၊ သူ႔အရွိန္ေၾကာင့္ တစ္ျခား သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြ ရွိန္ကုန္မွာ စိုးလို႔ ၀င္မပါဖို႔ ေမတၱာ ရပ္ခံထားေပမယ့္ သူကေတာ့ မေနႏိုင္ မထိုင္ႏိုင္ ၀င္ဆရာႀကီး လုပ္မိတ့ဲ အခန္းေတြ မနည္းဘူးတ့ဲ...။

သမား႐ိုးက် ဂ်က္ကီခ်န္းကားေတြကေန ခြဲထြက္တ့ဲ ကားတစ္ကားပါ။ ၾကည့္သင့္တယ္လို႔ ယူဆမိတ့ဲ ကားျဖစ္တ့ဲအတြက္ လက္တို႔လိုက္ရပါတယ္။

ေမ့သြားလို႔ .. ကားနာမည္က “The Shinjuku Incident” တ့ဲဗ်ား။ စင္ကာပူမွာ လက္ရွိ ႐ံုတင္ေနပါတယ္။


Photo Credit to : Wikipedia

===========================

Susan Boyle ကို ယွဥ္မည့္သူေလာ။

ဒီဂိုလာကေတာ့ ဆူဆန္ဘိြဳက္ဇ္ ဆုိၿပီး လုပ္စားသြားတယ္။
ဘေလာ့ပို႔စ္ အသက္ တစ္မနက္ ေတာင္ မခံဘူး။ တစ္ညေတာင္ မခံဘူးပဲ...။
တာရွည္ မခံဘူးေပါ့ေလ...။ ခ်က္ခ်င္းကို သူ႔ကိုယွဥ္ႏိုင္တ့ဲသူ ေပၚလာေတာ့တာပဲ...။
ေရပြက္ပမာ ဆုိတာ ဒါကို ေခၚေလသလားလို႔ မွားေတာင္ ထင္မိတယ္။
ေရပြက္ပမာ ဘေလာ့ဂ္ပို႔စ္စာ ဆုိၿပီး စကားပံုထြင္မိရင္ အျပစ္တင္ၾကမလားကြယ္...။
သိၾကတ့ဲ အတုိင္းပဲ Susan Boyle ဆိုတာ အသက္ ၄၇ ႏွစ္အရြယ္ အပ်ိဳႀကီး။
Britain Got Talent 2009 မွာ ပရိတ္သတ္ႀကီးေတြကို မထင္မွတ္ေလာက္ေအာင္ ဖမ္းစားႏိုင္ခ့ဲတ့ဲသူ။
ဂႏၱ၀င္ သီခ်င္းခန္႔ႀကီးေတြကို ဆုိၿပီး ပရိတ္သတ္ကို မွင္သက္ေစခ့ဲသူ။
ဒိုင္လူႀကီး အေမရိကန္လူမ်ိဳး အဂၤလန္ႏိုင္ငံသား ဆုိင္မြန္ေကာင္း၀ဲလ္ကေတာင္ သေဘာက်လြန္းလို႔ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ ဓါတ္ျပားတုိက္ကေန ဓါတ္ျပားထုတ္ရန္ ကမ္းလွမ္းခံရသူ...။
စသျဖင့္ စသျဖင့္ ေပါ့ေလ...။

ခုေတာ့ “ၿဗိတိန္မွာ လူေတာ္ေတြ ရွိတယ္။” မွာ ဆူဆန္ကို ယွဥ္ႏိုင္မယ့္ သူ ထပ္ေပၚလာပါၿပီ။
အ့ံၾသစရာေကာင္းတာကေတာ့ ဆူဆန္ၿပိဳင္ဖက္က ဆူဆန္န႔ဲ အသက္ခ်င္း ယွဥ္လိုက္ရင္ အေတာ့္ကို ကြာလွပါတယ္။
အခုမွ ၁၂ ႏွစ္သာ ရွိေသးတ့ဲ Shaheen Jafargholi အမည္ရ ကေလးေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
မုိက္ကယ္ ဂ်က္ဆင္ သီခ်င္းန႔ဲ ၀င္ေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖသြားတာပါ။
အစပိုင္း သူေရြးခ်ယ္ သီဆုိတ့ဲ Amy WineHouse ရဲ႕ သီခ်င္း ျဖစ္တ့ဲ "Valerie" ကို သီဆိုေနတုန္း တန္းလန္းမွာ ႐ုတ္တရက္ ထၿပီး ေျပာလိုက္တ့ဲ ဆုိင္မြန္႔ေကာ္မန္႔ေၾကာင့္ ေကာင္ေလး ၿပိဳင္ပြဲက ထြက္လုနီးပါး ျဖစ္သြားတယ္။
(ထပ္ျဖည့္။ ။ ဆုိင္မြန္က ေကာင္ေလး ပထမသီခ်င္း ဆိုတာမွာ သူ႔ရဲ႕ ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္၊ အသံ မေပၚလို႔ ေနာက္တစ္ျခား သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ ေျပာင္းဆိုခိုင္းတယ္လို႔ ေကာ္မန္႔မွာ second home က ေရးသားသြားပါတယ္။)
သို႔ေပမယ့္ ေကာင္ေလးက ခ်က္ခ်င္းပဲ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ ငယ္စဥ္ကေလး ဘ၀က Jackson Five အဖြဲ႔မွာ သီဆိုဖူးတ့ဲ Smokey Robison ေရးစပ္သီကံုးတ့ဲ "Who's Loving You" သီခ်င္းန႔ဲ ဆက္လက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သီဆိုသြားပါတယ္။ ဆက္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ ေကာင္းလြန္းလို႔ ဒိုင္လူႀကီး ၃ ေယာက္စလံုး ထုိင္ရာကေန မတ္တပ္ရပ္ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးက်ဴးရတ့ဲအထိ အဆိုေကာင္းခ့ဲပါတယ္။ေကာင္ေလး Vote ၃ ခုန႔ဲ YES သံုးခုစလံုး ရသြားၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းသြားပါၿပီ။
က်န္တာကို ေငြေရာင္ပိတ္ကားေပၚမွာ ဆက္လက္ ႐ႈစားရေအာင္လားဗ်ာ...။
သတင္းဌာနကေန လႊင့္ထုတ္သြားတ့ဲ အပိုင္းေလးကို ေအာက္မွာ ၾကည့္႐ႈၾကပါ။ယူထုမွာေတာ့ တုိက္႐ိုက္ Embedded လုပ္တာကို ပိတ္ထားေတာ့ ျပလို႔ မရ ျဖစ္သြားတယ္။
သီခ်င္း အျပည့္အစံု ဆိုထားတာကိုေတာ့ ေအာက္ကလင့္ခ္ကေန သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈခံစားၾကပါ။

http://www.youtube.com/watch?v=yVU4IkzMNIo

ကဲ.. ေကာင္ေလး ေတာ္သလား.. မေတာ္ဘူးလား.. ေျဖဇမ္းဘာ........။

ထပ္ျဖည့္ ။ ။ မ Second Home န႔ဲ ကိုစတိဗ္ တုိ႔ရဲ႕ Correction အရ ကိုဆုိင္မြန္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

Monday, April 20, 2009

သဘာ၀တရား၏ လွပေသာ လ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

ထုိေန႔က ေကာင္းကင္ျပာႀကီးတြင္ တိမ္မ်ား ကင္းစင္ကာ ေနသာေသာ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ေလသည္။ ႐ႈေလတိုင္း မဆံုးႏိုင္ေသာ အေျပာက်ယ္သည့္ သမုဒၵရာ ပင္လယ္ျပင္က်ယ္ႀကီးသည္ အနားသတ္ မုိးကုပ္စက္၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ လံုး၀ိုင္းေနေသာ ကမၻာႀကီး ဟူသည့္ အဆိုကို ေထာက္ခံေနခ့ဲသည္။ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္ေနေသာေၾကာင့္ စက္ေလွေလးမွာ ညင္သာစြာ တစ္ေရြ႔ေရြ႔ ခုတ္ေမာင္းေနေလ၏။ ပတ္၀န္းက်င္တစ္၀ိုက္တြင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ စက္သံ သ့ဲသ့ဲမွ တစ္ပါး တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္လွေခ်၏။

Sandra Critelli ... သူမသည္ သဘာ၀ တရား၏ ဆန္းၾကယ္ေသာ အလွအပမ်ားကို ခံစားေနရာမွ ဤေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း အေၾကာင္းရင္းကို ျပန္ေတြးမိေန၏။ သူမသည္ အမွန္တကယ္တြင္ အေပ်ာ္တမ္း ဓါတ္ပံုဆရာသာ ျဖစ္ေလသည္။ မိမိ ေနထိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္မွ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္႐ံုႏွင့္ အားမရေသာေၾကာင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ေသာ ေ၀လငါးမ်ားႏွင့္ ငါးမန္းမ်ား၏ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ ဤေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤေနရာဆိုသည္မွာကား မကၠဆီကို ကမ္း႐ုိးတန္း တစ္၀ိုက္ပင္တည္း။ အေပ်ာ္တမ္း ဓါတ္ပံု႐ိုက္ရန္ ၀ါသနာပါေသာ သူမ အဖုိ႔ ၿမိဳ႕ျပ၏ ပံုရိပ္၊ ကြန္ကရစ္ေတာမ်ား၏ အလွကို ၿငီးေငြ႔ေနရကား အသစ္အဆန္းကို ေတာင့္တေနေလရာ အေဖၚေကာင္း၍ ဤ အေျပာက်ယ္လွေသာ မကၠဆီကို ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနခ့ဲျခင္း ျဖစ္၏။

ယခုအထိေတာ့ ေ၀လငါး တစ္ေကာင္တစ္ေလကိုမွ် မေတြ႔ရေသး...။ သူမ ပင္လယ္ထဲ ေရာက္ရွိခ်ိန္မွ စ၍ ယခု အထိ ရာသီဥတု ေကာင္းမြန္ေနေသာ္လည္း အဆိုပါ ေ၀လငါးမ်ား၊ ငါးမန္းမ်ားကို ဓါတ္ပံု႐ုိက္ခြင့္ မႀကံဳေသးေခ်။ တစ္ေန၀င္၍ တစ္ေနထြက္ကာ ရက္စြဲမ်ားသာ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ တစ္ေကာင္တစ္ၿမီးမွ မေတြ႔ရေသးေခ်။ သူမ၏ စိတ္ပ်က္စ ျပဳေနေသာ အေျခအေနကို ရိပ္စားမိေသာ မိတ္ေဆြကပင္ အားမေလွ်ာ့ရန္ တစ္ဖန္ အားေပးေနရေခ်၏။

ယေန႔လည္း ထံုးစံအတုိင္း ဟိုး မိုးကုပ္စက္၀ိုင္း အစြန္ကို ၾကည့္လိုက္၊ ပင္လယ္ျပင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚသုိ႔ ခုန္ထြက္လာမည့္ ေ၀လငါးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို မ်က္ေခ်မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ႏွင့္ တစ္မနက္လံုး အလုပ္႐ႈပ္ေနခ့ဲ၏။ ျပာလ့ဲလ့ဲ ပင္လယ္ျပာႀကီး ေအာက္ေျခသို႔တုိင္ ထြင္းေဖါက္ေနေသာ ေနေရာင္ျခည္၏ အလင္းေရာင္ႏွင့္ မွန္ေျပာင္းတစ္လက္ အကူအညီျဖင့္ ရွာေဖြေသာ္ျငား မေတြ႔ရွိရေသးေခ်...။

သုိ႔ႏွင့္ ေန႔လည္စာ စားသံုးခ်ိန္သို႔ပင္ ေရာက္ခ့ဲေခ်ၿပီ။ ဟာေနေသာ ၀မ္းကို ျဖည့္တင္းရန္ အလို႔ငွာ လက္စြဲေတာ္ ကင္မရာကို ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ေမာ္ေတာ္ လက္ရန္းသုိ႔ အေလွ်ာက္... ထုိခဏ...။
သူမ၏ ေမာ္ေတာ္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျပာလ့ဲလ့ဲ ပင္လယ္ျပင္သည္ ေရႊေရာင္ အျဖစ္သို႔ တစ္မုဟုတ္ခ်င္း ေျပာင္းလဲသြားေလ၏။ အယ္လ္နီညိဳး၏ ညီမေတာ္ ျဖစ္ေသာ လာနီညာ ရာသီဥတု ေဖါက္ျပန္မႈေလေလာ ဟု ထိတ္လန္႔မိရာမွ အဆိုပါ ေရႊေရာင္ပင္လယ္ျပင္ကို အေသအခ်ာ ျပန္စူးစမ္းေလေသာ္.. ေရႊေရာင္ သစ္ရြက္မ်ား လႈပ္ခတ္ေနသည့္အလား ေတြ႔ရေလ၏။
Photo Credit : Sandra Critelli

အလို.. လိပ္ေက်ာက္ငါး ဟု ေခၚဆိုအပ္ေသာ Stingray Fish ပင္တည္း။ အုပ္စုလိုက္ ကူးခပ္ေနသည္မွာ ႐ႈမဆံုးႏိုင္ေအာင္ပင္...။ အေကာင္ေရ မည္မွ် ရွိသည္ကို လိုက္လံ ေရတြက္ေနမိ၏။ ၁၊၂၊ ၃၊... ၁၀၀၊.. ၈၅၀၊... အို မေရမတြက္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ပင္။


Photo Credit : Sandra Critelli

ေနာင္တြင္ သိရသည္မွာ တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ခါ ေျပာင္းေရႊ႕က်က္စား ေနထိုင္တတ္ေသာ ငါးလိပ္ေက်ာက္မ်ား၏ ဓေလ့ျဖစ္ေခ်သည္။ ေနရာထုိင္ခင္း ပို၍ ေကာင္းမြန္ေသာ ယူကာတန္ ကၽြန္းဆြယ္ အဖ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ အေျပာက်ယ္ေသာ ပင္လယ္ျပာေအာက္တြင္ အေတာင္ပံမ်ားကို ျဖန္႔က်ဲ၍ ေရဟုန္စီးေနၾကေသာ ငါးလိပ္ေက်ာက္မ်ားသည္ ျပာလ့ဲလ့ဲ ပင္လယ္ကို ေရႊေရာင္ အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေစေသာ ထိုခဏအား မွတ္တမ္းတင္ရန္ Sandra Critelli မေမ့ခ့ဲေခ်...။ သူမ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ကမၻာအႏွ႔ံမွ လူမ်ားသည္ လွပဆန္းၾကယ္၍ လ်ိဳ႕၀ွက္လွေသာ သဘာ၀ တရားႀကီး၏ နက္နဲမႈကို ရင္သပ္ ႐ႈေမာ ျဖစ္ခ့ဲရ၏။

Photo Credit : Sandra Critelli

Sandra Critelli မွ ထိုျဖစ္စဥ္ကို ျမင္လိုက္စဥ္ခဏ၌ သူမ ခံစားခ်က္ကို ဤသုိ႔ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုခ့ဲ၏။
It was an unreal image, very difficult to describe. The surface of the water was covered by warm and different shades of gold and looked like a bed of autumn leaves gently moved by the wind.

ျမင္ရခဲလွေသာ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္အား မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ပင္လယ္တြင္း သက္ရွိဇီ၀ ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို တစ္နည္းတစ္ဖံု အေထာက္အပ့ံ ေပးႏိုင္မည္မွာ မလြဲေခ်။

Photo Credit : Sandra Critelli

အဆိုပါ ငါးလိပ္ေက်ာက္မ်ားသည္ အေတာင္ႏွစ္ဘက္ အလ်ား ၇ ေပနီးပါး ခန္႔ ရွိၾကေလ၏။ ယင္းတို႔၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ ႏြားႏွာေခါင္းငါး Cow Nose Rays ဟု ေဒသခံမ်ားက ေခၚေ၀ၚၾကေလ၏။ အဆိပ္ရွိ သတၱ၀ါမ်ား ျဖစ္ေသာ္လည္း ရန္ျပဳေလ့ မရွိေခ်။ ရွက္ေၾကာက္တတ္ေသာ သေဘာ သဘာ၀ရွိေသာ ေရေနသတၱ၀ါမ်ိဳး ျဖစ္ေလသည္။ ေကာက္ယူရရွိေသာ မွတ္တမ္းမ်ားအရ မကၠဆီကို ကမ္း႐ိုးတန္း တစ္ေလွ်ာက္ အေနာက္ ဖေရာ္ရီဒါ မွသည္ ယူကာတန္ အရပ္ဆီသို႔ အေကာင္ေရေပါင္း ၁၀၀၀၀ အထက္ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရ၏။

ရံဖန္ရံခါ သဘာ၀တရားသည္ မိမိတုိ႔ ေတြးထင္ထားသည္ထက္ပင္ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ေသာ လွပမႈတို႔ႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေခ်၏။

၀န္ခံခ်က္။ ။ အီးေမးလ္မွ ရရွိလာေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ခံစားခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္၏။

Sunday, April 19, 2009

ေတြးမိတာေလးေတြ (၃)

 • ျမင္းထိန္း ငတာသည္ သူ႔အရွင္ ေယာအတြင္း၀န္ ဦးဘိုးလိႈင္ စီရင္ ေရးသားအပ္ေသာ ဥေဘာဇနက်မ္းကို တိတိပပ မသိေသာ္ျငားလဲ အရွင္သခင္က ေရးေသာ က်မ္းျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါ က်မ္းသည္ က်မ္းေကာင္းက်မ္းျမတ္ တစ္ဆူ ျဖစ္ေၾကာင္း လွည့္လည္ ခ်ီးက်ဴးေလ၏။ ဦးဘိုးလိႈင္ၾကားေလေသာ္ ရွက္စႏိုးေတာ္မူ၍ ငတာအား ခါသာပိတ္ တစ္အုပ္ေပး၍ ေနာင္မေျပာရန္ ႏႈတ္ပိတ္ရသည္ ဟူ၏။ အကၽြႏ္ုပ္သာ ငတာ ျဖစ္ခ့ဲပါမူ ခါသာပိတ္မ်ား ေစ်းခ်ိဳသြင္းရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ခ်ီးက်ဴးမိေလမည္လား မေျပာတတ္။

 • အၿမီးအေမာက္ မတည့္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနထုိင္ရင္း အသားက်ေလာက္ၿပီ ဟု ထင္ျမင္မိေသာ တစ္ရက္တြင္ မိမိကုိယ္ကို မိမိ ျပန္လွည့္ၾကည့္ေလေသာ္ မိမိကိုယ္တိုင္ မဟုတ္ေသာ တစ္ျခားသူတစ္ေယာက္ကို ထိတ္လန္႔တၾကား ျမင္လိုက္ရေလ၏။ ထုိေန႔က မိုးမ်ား ညိဳ႕ေနခ့ဲ၏။

 • အရင္က မွင္စာ ဆိုတာ ၁။ မွင္အိုးထဲက မွင္ရည္န႔ဲ ေရးလို႔ မွင္စာ လို႔ ေခၚတာလား..။ ၂။ Elf ေတြကို မွင္စာလို႔ ေခၚတာလားလုိ႔ ခပ္၀ါး၀ါးေတြးခ့ဲဖူးတာ...။ ဆိုး၀ါးလိုက္တာမ်ား...။ ေနာက္မွ ေက်ာင္းစာထဲက သဒၵါ သင္ခန္းစာေတြမွာ မွင္စာ ဆိုတာကို သင္လိုက္ရမွ သိေတာ့တယ္။ ခုေတာ့လဲ ေမ့သြားၿပီကြယ္...။ ဘာလဲ လာမေမးန႔ဲေတာ့။

 • ငယ္ငယ္က ေရဒီယိုက လာတတ္တ့ဲ ေၾကာ္ျငာ နားေထာင္ဖူးတယ္။ “အားကုန္ရင္ ပ်ားအံုေဆးကို စားပါ”တ့ဲ။ ဘယ္သူက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အလုပ္ေတြ နင္းကန္ လုပ္ေနလို႔ အားကုန္တာလဲ လို႔ ကေလးေတြး ေတြးေနမိခ့ဲတယ္။ ခုလဲ လူႀကီးေတြး ေတြးေနလား ဆုိေတာ့ လာမေမးန႔ဲကြယ္...။

Saturday, April 18, 2009

မင္းအတြက္ ဆုိရင္

မင္းအတြက္ဆုိရင္

V-1: ေနတာ အခ်ိန္ေတြ ၾကာလာေလ၊ တြယ္တာတာေတြ ပိုလာေလ
ရင္မွာ တစ္ဦးအေပၚ တစ္ဦးမွာေလ
အနီးနားက မင္းေလး ျမင္ေအာင္ ဖြင့္ေျပာဖုိ႔ေလ...
နီးစပ္ခ့ဲပါရေစ ခံစားမႈေတြ။

V-2: ေနတာအခ်ိန္ေတြ ၾကာေလ၊ (ရင္ခုန္သံျမန္ေလ/ ရင္ခုန္ျခင္းမ်ားန႔ဲ)
အၾကင္နာ အခ်စ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေန
သိရက္န႔ဲ မင္းေလး ဟန္ေဆာင္ ေနဦးမလားေလ
နီးစပ္ခြင့္ေပးပါ (ငယ္သူငယ္ခ်င္းေရ/ သူငယ္ခ်င္း ခ်စ္သူေလး။)

Pre : မၾကာခင္ ျပန္ဆံုပါရေစ.. တို႔ဆုေတာင္းရင္းေလ
စိတ္ထဲမွာ မွန္းေမွ်ာ္ ျပန္ၿပီးေတြးေန
ဘယ္သူ အၾကင္နာဆံုးလဲ.. အတိတ္ (ကိုလွမ္းၾကည့္လွည့္/ျပန္လွည့္ၾကည့္ေပး)
အို ျမင္ႏိုင္မယ္ဆို အို လွမ္းလို႔ လာခ့ဲေလ...။

Cho: ပန္ခ်င္တ့ဲ ပန္းေလးလို ပြင့္လန္းေန
မပန္ခ်င္လဲ ႏွလံုးသားကို ေျခြလိုက္ေလ
ေျမမွာ ပန္းပြင့္ေလးေတြ ေႂကြကာ လမ္းခင္းေပးေန
လာမွာလား မင္း (အတြက္ဆုိရင္ေလ/ ကိုတမ္းတေန)။
Solo. V1, V2, Pre, Cho, Cho
ေျမမွာ ပန္းပြင့္ေလးေတြ ေႂကြကာ လမ္းခင္းေပးေန
လာမွာလား မင္းအတြက္ဆုိရင္ေလ...။

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

လြန္ခ့ဲေသာ သံုးႏွစ္ေလာက္ ထုတ္ခ့ဲတ့ဲ စုေပါင္းေခြျဖစ္တ့ဲ “ဆယ္စကၠန္႔” Vol :1 ထဲက ေဇာ္ပိုင္ ဆိုထားတ့ဲ “မင္းအတြက္ ဆိုရင္” ဆိုတ့ဲ သီခ်င္းေလးပါ။ တ႐ုတ္သီခ်င္းကို စာသား ထည့္ၿပီး ျပန္ဆိုထားတာပါ။
မူရင္း တ႐ုတ္သီခ်င္းထက္ေတာင္ ေကာင္းေနေသးတယ္။ ေအာက္မွာ သီခ်င္းေလးေတြ တင္ထားေပးပါတယ္။

မူရင္း တ႐ုတ္သီခ်င္း Nicholas Teo ဆိုထားတာပါ။ မေလးရွားက တ႐ုတ္။ သူ႔သီခ်င္းကို ယူထုမွာလဲ ေတြ႔တယ္...။

Credit : AsianMaster65

ေဇာ္ပိုင္ဗားရွင္း အမ္ပီသရီး
အေပၚက အမ္ပီသရီး။ ေအာက္က YouTube ေတာ့ ေဇာ္ပိုင္ရဲ႕ လုိက္ဖ္႐ိႈးဗားရွင္း

Credit : BurmeseMTV


ဟိဟိ...
ဒါကေတာ့ ဒီေန႔မွ ေလာေလာလတ္လတ္ ကလိထားတ့ဲ ဘိြဳင္းဗားရွင္း...။ (မ်က္ႏွာေျပာင္လိုက္တာ...။)

Friday, April 17, 2009

စကားလံုး မရွိတ့ဲ ေကာင္းကင္
Created By Publicis Mojo and @RadicalMedia Director: Patrick Hughes
Credit to : Uploader StevenMcDonald

ဘ၀ခရီးကို လက္တြဲေဖၚမပါပဲ တစ္ကုိယ္တည္း ျဖတ္ေက်ာ္ေနရတ့ဲ ဘ၀...။
မနက္ ၇း၀၀ နာရီ ႏိႈးစက္အသံၾကားရင္ ပ်င္းေၾကာဆြဲေနတ့ဲ စိတ္ကို ျဖတ္။
အိပ္ရာထ၊ ႐ံုးသြားဖုိ႔ အ၀တ္လဲ။
ေန႔တုိင္း သြားေနက် လမ္း..
စီးေနက် ကား...
တက္စီးေနက် ဓါတ္ေလွကား...
ျမင္ေနက် စက္႐ုပ္ဆန္တ့ဲ လူသားမ်ား...
ျငီးေငြ႔ဖြယ္ ေကာင္းလွတ့ဲ လုပ္ငန္းခြင္....။
အိမ္ျပန္လာေတာ့လဲ ႀကိဳသူမ့ဲ အခန္းေလးက တိတ္ဆိတ္ ေမွာင္မိုက္စြာန႔ဲ ႀကိဳေနလို႔...။
စိတ္အပန္းေျဖစရာ နတၳိ။
ေခၚသူမ့ဲ ဖုန္းေလးမွာ မက္ေဆ့ခ်္ေလးမ်ား ၀င္မလား ဖြင့္မိေတာ့ ေၾကာ္ျငာမက္ေဆ့ခ်္ေတြပဲ ၀င္လာေန...။
ဆိုးလိုက္တ့ဲ ပ်င္းရိဖုိ႔ ေကာင္းလိုက္တ့ဲ ဘ၀...။
ပ်င္းရိဖြယ္ ညေနစာကို တစ္ေယာက္တည္း စားေသာက္ရင္း ျဖတ္သန္းခ့ဲတာ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၿပီလဲ...။
အိပ္ခန္းထဲ ေရာက္ေတာ့ မီးမွိတ္လိုက္တာန႔ဲ ခ်က္ခ်င္း အိပ္မေပ်ာ္ႏိုင္...။
ဒီလိုန႔ဲ ေန႔တစ္ေန႔ဟာ စက္႐ုပ္ဆန္ဆန္ ကုန္သြားတယ္။

ေလာကီသားေပမို႔ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ယုယၾကင္နာခ်င္တ့ဲ ခ်စ္သူေလး တစ္ေယာက္ေလာက္ ေတာင့္တမိပါရဲ႕...။
သို႔ေသာ္လဲ ႐ူပါက ခ်ဴခ်ာ၊ မူယာမာယာမ်ားလဲ လူတကာလို အမူပါပါ မေျပာတတ္ေလေတာ့ ဘယ္မဒီကမွ စိတ္၀င္စားဟန္ မျပ....။

ကံၾကမၼာက မ်က္ႏွာသာ ေပးလာေလသလား...။
လမ္းတစ္ဘက္က တုိက္မွာ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင္ အခန္းက အလုပ္လုပ္ေနတ့ဲ သူေလးကို သတိထားမိတယ္။
သူအလုပ္လုပ္ေနတာကို မသိမသာ လူရိပ္လူကဲ ခတ္ၿပီးေတာ့ ေခ်ာင္းၾကည့္ရတယ္...။
သူေလး မျမင္ေအာင္၊ သတိမထားမိေအာင္ ေခ်ာင္းၾကည့္ရတာ အေမာ...။
သူေလးကို စျမင္တ့ဲ ေန႔က စၿပီး ေလာကႀကီးက စိုေျပစ ျပဳလာတယ္...။

တစ္ရက္မွာ အၾကည့္သူခိုးေလးကို လူမိသြားတယ္...။
စာရြက္တစ္ရြက္မွာ စာေရးၿပီးေတာ့ ေထာင္ျပတယ္...။
“ဓါတ္ပံု႐ိုက္မလို႔လား”တ့ဲ...။
သူေတာ္ေတာ္ ထိတ္လန္႔ၿပီး ပ်ာသြားတယ္။
သူေလးက သူျဖစ္ပ်က္ေနတာကို ၾကည့္ၿပီး ေနာက္ထပ္ စာေရးေထာင္ျပတယ္...။
“ေနာက္တာပါ” တ့ဲ...။
ေတာ္ေသးတယ္...။ ရင္ထဲက အလံုးေလး က်သြားတယ္...။
ေနာက္ထပ္ စာရြက္ ေထာင္ျပတယ္။
“စေတစီ” ပါတ့ဲ။

သူလဲ ကမန္းကတန္း စာရြက္လြတ္ တစ္ရြက္ရွာၿပီး နာမည္ကို ေရးေပးလိုက္တယ္။
“ေဂ်ဆန္”။
စေတစီ က ေနာက္ထပ္ စာေရးျပတယ္။
“ေတြ႔ရတာ ၀မ္းသာပါတယ္”
ေဂ်ဆန္က အေၾကာင္းျပန္တယ္
“တို႔လဲ တူတူပဲ”
ဒီေန႔ေတာ့ ေဂ်ဆန္ အိမ္အျပန္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေကာင္းကင္ႀကီးဟာ လွပေနခ့ဲတယ္။
စေတစီန႔ဲ အဆက္အသြယ္လုပ္ ေရးထားတ့ဲ စာရြက္ေလးကို ေရခဲေသတၱာမွာ အမွတ္တရ ကပ္ထားမိတယ္။

ေနာက္တစ္ေန႔မနက္ နာရီႏိႈးစက္သံဟာ ေဂ်ဆန္ နားထဲမွာ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ အတိေပါ့...။
ဒီလိုန႔ဲ စာရြက္ေတြေပၚမွာ ေျပာခ်င္တာေလးေတြကို ေရးၿပီး အဆက္အသြယ္ လုပ္ေနခ့ဲတယ္...။

ေန႔တုိင္း သြားေနက် လမ္းဟာ ခ်စ္စရာ ေကာင္းေနတယ္
စီးေနက် ကားဟာ လွပေနတယ္
တက္စီးေနက် ဓါတ္ေလွကားဟာ တင့္တယ္ေနတယ္
ျမင္ေနက် စက္႐ုပ္ဆန္တ့ဲ လူသားမ်ားဟာ ခ်စ္စရာ အၿပံဳးေတြ ကိုယ္စီန႔ဲ
ျငီးေငြ႔ဖြယ္ ေကာင္းလွတ့ဲ လုပ္ငန္းခြင္ဟာ အရင္ကလို မဟုတ္ေတာ့ဘူး...။

စေတစီန႔ဲ ေဂ်ဆန္တို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကား အသံတိတ္ စာေရးဆက္သြယ္မႈဟာ တစ္ေယာက္န႔ဲ တစ္ေယာက္ၾကားကို ရင္းႏွီးမႈေတြ တုိးပြားလာေစခ့ဲတယ္...။
တစ္တက္တိုး လို႔ေခၚတ့ဲ ဂိမ္းေတြကို စာရြက္ေတြေပၚမွာ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ တူတူေဆာ့ခ့ဲတယ္...။
စာရြက္ေပၚမွာ ကာတြန္းမ်က္ႏွာေတြ ဆြဲၿပီး ကိုယ့္မ်က္ႏွာေပၚ ထပ္... တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ေနာက္ၾက ေျပာင္ၾကန႔ဲ မျမင္ရတ့ဲ သံေယာဇဥ္ေတြဟာ ရစ္ပတ္ေနပါၿပီ...။

ဒီလိုန႔ဲ တစ္ရက္မွာ စေတစီက ေဂ်ဆန္ကို ထူးဆန္းတ့ဲ စာသားတစ္ခ်ိဳ႕ ေရးျပခ့ဲတယ္...။
“နင့္ကို ဖံုးကြယ္ထားတာ တစ္ခု ေျပာစရာရွိတယ္”
“တစ္ကယ္ေတာ့ သူ႔ကို တုိ႔ အရင္ ေစာင့္ၾကည့္ခ့ဲတာပါ”တ့ဲ...
စေတစီက စာျပလိုက္ၿပီး ေဂ်ဆန္ကို အကဲခတ္ေနတယ္...။

ေဂ်ဆန္ ရင္ထဲ ေျဗာင္းဆန္သြားတယ္...။ မ်က္ႏွာ အမူအရာလဲ ေျပာင္းသြားတယ္.
စေတစီလဲ ရိပ္မိတယ္...။
ေဂ်ဆန္က စာရြက္တစ္ရြက္ေပၚမွာ စာသား တစ္ခ်ိဳ႕ ကမန္းကတန္းေရးလိုက္တယ္...။
စေတစီက ေဂ်ဆန္ ဘာေရးမလဲ ဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ေနတုန္း...။

သူေရးထားတာက
“ေတြ႕ခ်င္တယ္”
ေရးၿပီးလို႔ စေတစီကို ျပသင့္ မျပသင့္ ခ်ီတံု ခ်တံု ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ...။
စေတစီကလဲ သူဘာေရးျပမလဲ ဆိုတာ င့ံလင့္ေနခ်ိန္...။
အခန္းထဲကို လူတစ္ေယာက္ လာေခၚလို႔ စေတစီ ထြက္သြားတယ္။
ေဂ်ဆန္ စေတ့စီကို သူေရးထားတ့ဲ စာ ျပခြင့္ မရလိုက္ဘူး...။
ေဂ်ဆန္တစ္ေယာက္ စေတစီကို ေရးထားတာေလး ျပဖုိ႔ ႐ံုးအိမ္သာထဲက မွန္ေရွ႕မွာ အေခါက္ေခါက္ အခါခါ အမူအရာေတြ ေလ့က်င့္ေနခ့ဲတယ္...။
သူ႔စိတ္ထဲမွာေတာ့ ေကာင္မေလး တစ္ေယာက္ကို ခ်စ္ခြင့္ပန္ေတာ့မယ့္၊ တစ္ခါမွ အေတြ႔အႀကံဳ မရွိဖူးတ့ဲ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္လိုပဲ ရင္ခုန္ စိတ္လႈပ္ရွားေနခ့ဲတယ္...။

ဒါေပမ့ဲ အဲဒီေန႔ တစ္ေန႔လံုး စေတစီ သူ႔ေနရာကို ျပန္မလာခ့ဲဘူး...။

ေနာက္ေန႔ မနက္မွာ အိပ္ရာက ႏိုးေတာ့ ေဂ်ဆန္တစ္ေယာက္ အေတာ့္ကို စိတ္လႈပ္ရွားေနခ့ဲတယ္...။
ျဖတ္ေနက် လမ္းက ခါတုိင္းထက္ ပိုရွည္လာသလိုလို...
စီးေနက် ကားက ပိုေႏွးေနသလိုလို...
စီးေနက် ဓါတ္ေလွကားက ဒီေန႔မွပဲ အခ်ိန္ပိုၾကာေနသလိုလို...
မေစာင့္ႏိုင္တာန႔ဲ ႐ိုး႐ိုးဓါတ္ေလွကားကေန အလုပ္႐ံုးခန္းကို လာခ့ဲတယ္...။
ေရာက္ေရာက္ခ်င္းပဲ လက္ထဲက အသင့္ေဆာင္ထားတ့ဲ၊ မေန႔က ေရးထားတ့ဲ စာရြက္ေလးကို ကုိင္ကာ စေတစီ့ ႐ံုးခန္းဘက္ လွည့္လိုက္တ့ဲ အခိုက္မွာေတာ့...

စေတစီ့စားပြဲမွာ လူသစ္ ေရာက္ေနတယ္.....
ေဂ်ဆန္႔ရင္ထဲ ဟာသြားတယ္...
သူ စေတစီကို ေတြ႔ခ်င္တ့ဲ အေၾကာင္း စာေတြ စီလာခ့ဲတာ ရင္န႔ဲ မဆန္႔ေလာက္ေအာင္ပဲ...

ကံၾကမၼာက သူ႔ဘက္ အေလး မသာခ့ဲပါလား...
သူ တစ္ခ်က္ေလာက္ ေနာက္က်တာန႔ဲ ....
ေလာကႀကီး ရက္စက္လုိက္တာ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
အခုမွ ဇာတ္လမ္းက အရွိန္ျမင့္တုန္း..... က်န္တာကို ဗီြဒီယိုမွာပဲ ဆက္ၾကည့္လိုက္ပါေလ...။
အသံတိတ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ထားတာေတြ ေတာ္ေတာ္ ေကာင္းပါတယ္...။
ႀကိဳက္တယ္ မႀကိဳက္ဘူး...
သေဘာထား ကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။
ဒါ႐ိုက္တာရဲ႕ အေတြး အိုင္ဒီယာ ဆန္းသစ္တာေလး သေဘာက်မိတယ္။
ထုတ္လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ေလာက္ေလာက္လားလား မရွိပါပဲန႔ဲ ႐ိုက္ထားတ့ဲ ကားေလးပါ။
ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္...။
အဲ... ေမ့သြားလို႔...။ ႐ုပ္ရွင္နာမည္က Sign တ့ဲ...။ ၁၂ မိနစ္စာ ပဲ ႐ိုက္ထားတ့ဲ ကားတိုေလးပါ။

Thursday, April 16, 2009

တစ္ခဏ

မိုးေတြ အံု႔တ့ဲ ေန႔တစ္ေန႔
ထံုးစံအတုိင္း ကားေတြက က်ပ္
အိုင္းကာခ်ယ္ မျပယ္ေသးတ့ဲ မ်က္ႏွာ
အဆီျပန္ ႐ုပ္ေသး
ဗြက္ထေနတ့ဲ ညေနခင္း
ညာဘက္ကို ေငးေနသူေတြ
ဟယ္လို... နိေဟာင္
စိတ္႐ႈပ္႐ႈပ္န႔ဲ ပြားပစ္လိုက္တယ္။
အလို အိမ္ျပန္ခ်ိန္ပါလား။

Friday, April 10, 2009

သႀကၤန္အႀကိဳ ရာသီစာေလးမ်ား...။

ဘေလာ့ဂ္ဂါ မင္းသားႀကီး

V1 -(ဘေလာ့ဂါ မင္းသားႀကီး ဘေလာ့ဂ္ဆိုဒ္တစ္ကာ ေရာက္ခ့ဲၿပီ...။
ဘယ္ဘေလာ့ဂ္သူ၊ ဘယ္ဆုိဒ္မွန္းမုိ႔ မသိေတာ့ ခက္ေသးသည္။
မေန႔က ေပးတ့ဲ ဘေလာ့လိပ္စာ Thumb Drive စိုလို႔ ပ်က္ကုန္ၿပီ...
မမွတ္မိေတာ့ ခက္သားလွေဒ၀ီ...။)၂

PreCho : ဘေလာ့မင္းသမီးႀကီး ေျခရာေဖ်ာက္ေတာ့ လိုက္လိ႔ုရွာသည္။

ဟို CBox ေတြ႔ႏိုးႏိုး.. ဒီ CBox ေတြ႔ႏိုးႏိုး...
မင္းသားႀကီး အလြမ္းဇာတ္က ႏွစ္သစ္ကူးေလၿပီ။
ဘေလာ့ဂ္မင္းသမီးႀကီး ေတြ႔ဖုိ႔ အလြန္ခက္သည္။

V1 - (Solo)

Cho : ေန႔သစ္အကူးမွာ ပို႔စ္အသစ္ေလးေတြ တက္ေတာ့မည္။
Gmail, Native, ပဒုမၼာ က်ဴးပစ္ပလန္းနက္ပါ မက်န္ၿပီ...။
ေကာမန္႔ေဘာက္က္မွာ လုိက္ရွာလဲ တို႔မေတြ႔ၿပီ။
ဘန္းေက်ာ္ေၾကာင့္လား ေတြးေတာ့ ေ၀းေနၿပီ။
ျမန္မာဆိုက္ဘာ ယူဆာ ေလးႏွမငယ္ ...
တစ္ခ်က္စာ Chat မွာ မ်က္လွည့္ျပလိုက္ၿပီ...။

V1. PreCho:

(မၿပီးမခ်င္း loop ပတ္၍ ျပန္ဆုိရန္။)


- မည္သူ႔ကိုမွ် မရည္ရြယ္ပါ။ တုိက္ဆိုင္မႈ ရွိက ခြင့္လႊတ္ပါ။
- ရွာပံုေတာ္ မင္းသားႀကီး သႀကၤန္သီခ်င္းကို မွီျငမ္း ပံုဖ်က္ထားသည္။
- မူရင္း သီခ်င္း နားဆင္လိုေသာ္ ေအာက္ကပံုကို ကလစ္ႏွိပ္ပါေလ...။

ရွာပံုေတာ္ မင္းသားႀကီး - ေဇာ္ပိုင္


အရင္က ဘယ္ဘေလာ့မွာလဲ မသိဘူး။ ဒီလိုဆန္ဆန္ ဖ်က္ထားတာ ဖတ္ဖူးပါတယ္။ အိုင္ဒီယာ ႀကိဳက္တာန႔ဲ ျပန္တင္မလို႔ လုပ္တာ။ မမွတ္မိေတာ့ ကိုယ့္ဗားရွင္းန႔ဲကိုယ္ ျပန္တင္လုိက္ပါတယ္။

အေရာက္လာခ့ဲပါ....


ပိေတာက္ေတြ ဖူးၿပီး အတာေတြ က်ဴးတ့ဲ တန္ခူးလ ရာသီကို ေရာက္ခ့ဲဲဲျပန္ပါၿပီ...။
ေ၀့ကနဲ ၀ိုက္ကနဲ တိုက္ခတ္လာတ့ဲ ေလျပည္ထဲမွာ ပိေတာက္န႔ံေလးမ်ား ပါမလားလို႔ ေယာင္ယမ္း ႐ႈ႐ႈိက္မိတယ္...။
ကားမီးခိုးန႔ံ၊ ဓါတ္ဆီန႔ံေတြ ထံုမြမ္းေနတ့ဲ ေလထု ေအာက္သက္သက္ အနံ႔က ႏွာ၀ကို အလုအယက္ တုိး၀င္လာလို႔ မနည္း အသက္ ျပန္ေအာင့္လိုက္ရတယ္...။
ေအာ္.. တန္ခူးလ ေရာက္ျပန္ၿပီေပါ့။
ခပ္လွမ္းလွမ္းက စိန္ပန္းပင္ နီနီႀကီးမွာ ခပ္သ့ဲသ့ဲ ျမည္ေနတ့ဲ ဥၾသတြန္သံေလး ၾကားလိုက္မိပါရဲ႕...။
ခါတုိင္းလဲ ဒီလို အခ်ိန္အခါ မဟုတ္ တြန္ေနတ့ဲ ဥၾသ အသံကို အမႈမ့ဲ အမွတ္မ့ဲ ေနမိခ့ဲတာပဲ။
အခုမွ အြန္လိုင္းက ၀ါေရႊေရာင္ ပိေတာက္ပံုေတြ ေတြ႔မိမွ သႀကၤန္အခါေတာ္နား နီးၿပီဆိုတာ သတိျပဳမိတယ္။


ပိေတာက္ရယ္ သႀကၤန္ရယ္က ခြဲလို႔မရတ့ဲ အရာေပါ့ေလ...။ ေျပာစမွတ္ျပဳၾကတယ္။
ပိေတာက္ဆိုတာ သႀကၤန္အခါေတာ္မွာမွ ပြင့္လို႔ သစၥာရွိတ့ဲ ပိေတာက္လို႔ ေျပာၾကတယ္။
သို႔ေသာ္လဲ ေမပိေတာက္သည္လည္း သစၥာမရွိႏိုင္ရွာေတာ့။
မတ္လမွာ ပြင့္ခ်င္ပြင့္၊ အခါမ့ဲ မိုးမ်ား ရြာလိုက္ရင္လဲ ပြင့္ခ်င္ပြင့္န႔ဲ စိတ္ထင္သလို ပြင့္ေနေတာ့တယ္။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒိုဘီေဂါက္ ဘူတာ အထြက္က ေအာ္ခ်တ္လမ္းမမွာ ပန္ဆင္သူမ့ဲ ပိေတာက္ေတြက သင္းပ်ံ႕တ့ဲ အန႔ံန႔ဲ ဖူးပြင့္ေနတာ ေတြ႔ေနရတယ္...။
ျပည္ျမန္မာမွာ ဆုိရင္ျဖင့္ ဒီပိေတာက္ေတြဟာ ပန္ဆင္လုိသူ ပ်ိဳျဖဴမ်ားရဲ႕ ဆံေကသာထက္မွာ အခန္႔သား စံေနမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ တန္ဖိုးမသိတ့ဲ သူေတြမ်ားတ့ဲ ဒီျခေသၤ့ကၽြန္းမွာေတာ့ ေျမမွာ သက္ေႂကြ၊ ခေ၀ေနရၿပီ။
ပိေတာက္ခ်င္း တူေပမယ့္ ေနရာမတူေလေတာ့ ပစ္ပယ္ခံေနရတယ္...။
လမ္းသြားလမ္းလာထဲက တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ေယာက္စကေတာ့ အပင္နားက လက္လွမ္းမီရာ အပြင့္ေတြကို ခူးၿပီး တစ္ယုတစ္ယ နမ္း႐ိႈက္သြားတာ ေတြ႔ရတယ္...။ ေအာ္ .. ေရႊျမန္မာမ်ားပဲ ထင္ပါ့။

ဒီလိုပဲေလ.. ေရႊျမန္မာမ်ားလဲ ေရာက္တ့ဲ အရပ္မွာ ေပ်ာ္ေအာင္ ေနၾကတာပဲေပါ့...။ အထူးသျဖင့္ အခုလို ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူးတ့ဲ သႀကၤန္အခါမွာ အမ်ားနည္းတူ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္န႔ဲ အတာ ေရသဘင္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏြဲခ်င္ၾကတာပဲေလ...။ သႀကၤန္နီးေလတုိင္း တူးပို႔တူပို႔ သံမ်ား ၾကားရင္ျဖင့္ မ႐ိုးမရြ ျဖစ္မိတာက အခါခါ...။ ျမနႏၵာ သီခ်င္းေလးကို လူတိုင္း အလြတ္ရေနတ့ဲ ေရႊျမန္မာမ်ားအေနန႔ဲ ဒီအတာကူးတ့ဲ တန္ခူးလကို တစ္နည္း မဟုတ္ တစ္နည္းန႔ဲ ဆင္ႏြဲခ်င္ၾကတာပါပဲေလ...။

ထိုနည္းတူစြာ ျခေသၤ့ကၽြန္းေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားထဲက အခြင့္အခါ မသာလို႔ အမိျမန္ျပည္ကို မျပန္သာေသးတ့ဲ ကိုကို၊ပ်ိဳပ်ိဳမ်ားဟာ မိမိတုိ႔ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္န႔ဲ အခ်င္းခ်င္း ခ်စ္စႏိုး ေရပက္ကစားရာက အစုအဖြဲ႔မ်ားလာေတာ့ ပံုမွန္ ဆံုစည္းေနၾက တိုပါး႐ုိး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွသည္ ဓါတ္ေတာ္္တုိက္ရွိရာ Eunos ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း.. ထုိမွသည္ ျမန္မာမ်ား ေတြ႔ဆံုရာ ပင္နီစူလား ပလာဇာမွာ မိမိတို႔နည္း မိမိတုိ႔႔ဟန္န႔ဲ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို သတ္မွတ္ထားတ့ဲ ေဘာင္အတြင္း ဆင္ႏြဲၾကတာေပါ့။

ဒီလို ဆင္ႏြဲလာရကေန ယခုႏွစ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စင္ကာပူေရာက္ ေရႊျမန္မာမ်ားန႔ဲ သက္ဆိုင္သူမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ စည္းေ၀း ညိွႏႈိင္းၿပီး စင္ကာပူရဲ႕ ပထမဆံုးေသာ ျမန္မာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို တရား၀င္ အမ်ားျပည္သူေရွ႕မွာ က်င္းပႏိုင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္...။ က်င္းပမယ့္ ေနရာကေတာ့ ပင္နီစူလား ပလာဇာ မ်က္နွာျခင္းဆုိင္က ပန္ဒန္း ေဘာလံုးကြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔မွာ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ကူညီပ့ံပိုးေပးတာကေတာ့ M1 ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီက လို႔ သိရပါတယ္။ လက္မွတ္မ်ားလဲ ေရာင္းခ်ေနၾကတာ ကုန္သေလာက္နီးနီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ လက္မွတ္ အေရအတြက္က ေစာင္ေရ ၂၀၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး တစ္ေစာင္ကို S$ 15 လို႔ သိရပါတယ္။ လက္မွတ္မ်ားကို ၀ယ္ယူအားေပးခ်င္တယ္ ဆိုရင္ျဖင့္ ပင္နီစူလား ပလာဇာက ေအာင္ခ်မ္းသာမွာ ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါတယ္။

အဆိုပါ သႀကၤန္ပြဲမွာ ျမန္မာျပည္က လူသိမ်ားတ့ဲ အဆိုေက်ာ္မ်ားလဲ လာေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သႀကၤန္မင္းသားႀကီး ေဇာ္၀မ္း၊ ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္း၊ ဒီေဂ်အျဖစ္ ဥကၠာဦးသာ န႔ဲ အျခားေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖဦးမယ္လို႔ သိရပါတယ္...။

အဆုိပါ သႀကၤန္ပြဲမွာ ေရႊပြဲလာ ေရႊျမန္မာမ်ားကို အဆာေျပ၊ ေရငတ္ေျပ စားစရာ ေသာက္စရာမ်ားလဲ ထည့္သြင္း ေရာင္းခ်ေပးမယ္လို႔ သိရပါတယ္...။ စင္ကာပူေရာက္ ရွမ္းမိသားစုမ်ားမွလဲ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာ အစားအစာမ်ားကို ေစ်းသက္သက္သာသာနဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးမယ္လို႔ သတင္းရရွိထားပါတယ္။


ေရာင္းခ်မယ့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာကေတာ့ ရွမ္းေခါက္ဆြဲ၊ ရွမ္းထမင္း၀ါတို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အျခားေသာ အစားအစာမ်ားလဲ အလ်ဥ္းသင့္သလို ေရာင္းခ်ေပးမယ္လုိ႔ သတင္းရရွိထားပါတယ္။

ရွမ္းေခါက္ဆြဲကေတာ့ အမ်ား သိၿပီးသား ျဖစ္ေနလို႔ အထူးတလည္ မိတ္ဆက္ေပးဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား မိတ္ဆက္ေပးမယ့္ အစားအစာကေတာ့ ရွမ္းထမင္း၀ါလို႔ ေခၚတ့ဲ စားစရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္သတ္လြတ္ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ထမင္း၀ါအေၾကာင္းကို ၿပီးခ့ဲေသာ ပို႔စ္မ်ားထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲဖူးပါတယ္။ ဒီစားစရာကေတာ့ လုပ္ရတာ လက္၀င္သလို ေတာ္႐ံု စားႏိုင္တ့ဲ အစားအစာ မဟုတ္ပါဘူး။ သက္သက္ကို လုပ္မွသာ စားႏိုင္တ့ဲ အစားအေသာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ရွမ္းထမင္း၀ါ အေၾကာင္းကို ဒီမွာ ဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။)


ဒီ စားစရာမ်ားကို စင္ကာပူေရာက္ ရွမ္းမိသားစုမ်ားမွ ကိုယ္တိုင္တည္ခင္းေရာင္းခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္...။ သင့္တင့္မွ်တတ့ဲ ႏႈန္းထားန႔ဲ သႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္းမွာ ေရာင္းခ်ေပးမွာ ျဖစ္တ့ဲ အတြက္ တစ္ႏွစ္မွ တစ္ခါသာ စားရမယ့္ ႀကံဳရခ့ဲတ့ဲ ရွမ္း႐ိုးရာ ထမင္း၀ါကို ပြဲေတာ္တြင္းမွာ “ရွမ္းေတာင္တန္း” စားေသာက္ဆုိင္မွာ လာေရာက္ အားေပး သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ပန္းသတင္း စကားလက္ေဆာင္ ပါးလိုက္ရင္းန႔ဲ.. ေပ်ာ္ရႊင္စရာ ေကာင္းတ့ဲ ႏွစ္သစ္သႀကၤန္ကို ဆင္ႏြဲႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္...။

ဒီပို႔စ္ကေတာ့ ေၾကာ္ျငာ သက္သက္ပါ...။ အခေၾကးေငြ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရပါ။ ေက်းဇူးတင္လို႔ ရွမ္းထမင္း၀ါမ်ား ေမတၱာန႔ဲ အေကၽြးအေမြး ဧည့္ခံမယ္ဆိုရင္လဲ လူမႈေရးအရ ျငင္းမယ္ မဟုတ္ပါဘူး။

Related Posts :
စကာၤပူႏိုင္ငံ၏ အႀကီးက်ယ္ဆံုး ပထမဆံုးေသာ သႀကၤန္ပြဲ
ေဒါက္တာ စိုင္းခမ္းလိတ္၏ အသက္ ၆၀ ျပည့္ေမြးေန႔။

Wednesday, April 8, 2009

စင္ကာပူတြင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကာလ၀မ္းေရာဂါပိုး Update 1

အခုလတ္တေလာ ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ စင္ကာပူႏိုင္ငံ ေဂးလန္းအရပ္က အိႏၵိယ စားေသာက္ဆုိင္တစ္ခုက Rojak အစာ အဆိပ္သင့္မႈန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ ကို အတည္ျပဳ ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါတယ္။ ကနဦး စံုစမ္း ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ လူနာျဖစ္စဥ္ ၂ ခုမွာ ကာလ၀မ္းေရာဂါကို ျဖစ္ပြားေစတ့ဲ ပိုးတစ္မ်ိဳးကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အဆိုပါ ကာလ၀မ္းေရာဂါပိုးဟာ Vibrio Parahaemolyticus လို႔ ေခၚပါတယ္။

အဆိုပါ ပိုးဟာ အဏုၾကည့္ မွန္ဘီလူးန႔ဲ ၾကည့္ရင္ ေအာက္ကပံုအတုိင္း ေျပာင္းရွည္သ႑ာန္ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဆားငန္ရည္က့ဲသို႔ ဂုဏ္သတိၳရွိေသာ အရည္ (ဥပမာ - ပင္လယ္ေရ) မ်ားထဲမွာ ေပါက္ဖြားႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုပါ ေရာဂါပိုး ကူးစက္မိရင္ ၀မ္းဗိုက္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္ကိုက္ခဲမႈကို ခံစားရပါမယ္။

ကူးစက္ႏိုင္တ့ဲ လမ္းေၾကာင္းကေတာ့ မသန္႔တ့ဲ အစာမ်ား၊ သားစိမ္းငါးစိမ္း ပင္လယ္စာ (ဥပမာ - မခ်က္ရေသးေသာ ပင္လယ္စာ အစိမ္းမ်ား၊ ဆူရွီ စသည္မ်ား၊ ကမာေကာင္မ်ား) စားသံုးျခင္း၊ ဒဏ္ရာ အနာတရ ျဖစ္ပြားေသာ ေနရာမွ ေရာဂါပိုးမ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္း (ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါး)၊ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
Vibrio Parahaemolyticus ေရာဂါပိုး ကို အဏုၾကည့္ မွန္ေျပာင္းန႔ဲ ျမင္ရစဥ္။
(Photo Credit to : Wikipedia)

ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္း တစ္၀ိုက္မွာ ေရရဲ႕ အပူခ်ိန္ ျမင့္မားတ့ဲ ေႏြရာသီန႔ဲ မိုးဦးက် ရာသီတို႔ဟာ အဆိုပါ ပိုးမ်ား ေပါက္ဖြားဖုိ႔ လြယ္ကူတ့ဲ အတြက္ အဲဒီေဒသေတြမွာ အဲဒီအခ်ိန္ေတြမွာ ကာလ၀မ္းေရာဂါပိုးမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မ်ားျပားပါတယ္။ အဓိက ကူးစက္တတ္တ့ဲ ပင္လယ္စာမ်ားကေတာ့ ျပည္ႀကီးငါး၊ Mackerel ငါးမ်ား၊ တူနာငါး၊ ဆာဒင္းငါး၊ ဂဏန္းန႔ဲ ပုဇြန္ အစရွိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာဂါကူးစက္လာရင္ ျဖစ္ပြားတတ္တ့ဲ လကၡဏာမ်ားကေတာ့ ၀မ္းသြားျခင္း၊ ကိုယ္တြင္း ေရဓါတ္ ခန္းေျခာက္ျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ အဖ်ားႀကီးျခင္း စတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္လွန္ ေအာက္ေလွ်ာ ျဖစ္တာန႔ဲ ခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲ။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ေပၚေပါက္လာရင္ ေပါ့ေပါ့ဆဆ မေနၾကဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ နီးရာ ေဆးခန္း ျပၾကပါ။

အဆိုပါပိုးဟာ မိမိကိုယ္မွာ ရရွိထားတ့ဲ ဒဏ္ရာမ်ား၊ အနာမ်ားကေနတစ္ဆင့္လဲ ကူးစက္ႏိုင္တ့ဲ အတြက္ ပင္လယ္နားနီး ေနထုိင္သူမ်ား၊ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ရာ ေနရာ ေဒသတစ္၀ိုက္ ေနထုိင္သူမ်ားဟာ ေရကူးျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ား ကို သတိျပဳ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္။ အေမရိကားမွာ လြန္ခ့ဲေသာ ႏွစ္က ကက္သရင္း အမည္ရွိတ့ဲ ဟာရီကိန္း မုန္တိုင္း တုိက္ခတ္ၿပီးစမွာ အဆိုပါ ဒဏ္ရာကေန ၀မ္းကိုက္ ေရာဂါကူးစက္သူ ၂၂ ေယာက္္ထဲက ၃ ေယာက္ အဖိတ္အစင္ ရွိခ့ဲတာမို႔ ေပါ့ဆျခင္း မျပဳပဲ ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားခ်က္အတုိင္း လုိက္နာက်င့္သံုးၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။

(စာအေရးအသား၊ ဘာသာျပန္ညံ့ဖ်င္းပါတယ္။ ေပးခ်င္တ့ဲ မက္ေဆ့ခ်္ကို သေဘာမေပါက္ရင္ေတာ့ ေအာက္က ၀ီကီပီဒီးယား လင့္ခ္မွာ ဖတ္ေပးပါ။)

အဆိုပါ ေရာဂါပိုးအေၾကာင္းကို အက်ယ္ သိလိုပါက ဒီက Wikipedia မွာ သြားဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

(စင္ကာပူမွာ ဒီေရာဂါ စျဖစ္ၿပီး ပထမဦးဆံုး လူနာ ဆံုးပါးသြားတ့ဲ တနလၤာေန႔မွာပဲ တစ္ခ်ိဳ႔ေသာ Food Court, Hawker Center ေတြကို ခ်က္ခ်င္း Temporary ပိတ္လိုက္ၿပီး သန္႔ရွင္းေရးေတြကို အပူတျပင္း လုပ္ေနတာေတြ႔ခ့ဲပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားကိုလဲ အခ်ိန္န႔ဲ တစ္ေျပးညီ update သတင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးပါတယ္။)

Singpore ႏိုင္ငံရဲ႕ လတ္တေလာ Breaking News, Updates မ်ားကို Channel News Asia ၀ဘ္က္ဆိုက္ဒ္ကေန တင္ေပးေနပါတယ္။ ၀င္ေရာက္ ဖတ္႐ႈလုိသူမ်ား ေအာက္က လင့္ခ္မွာ သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။
Singapore Breaking News


**Update*** : (စင္ကာပူ စံေတာ္ခ်ိန္ - ေန႔လည္ ၁၂း၀၀ နာရီ)
အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဗုဒၶဟူးေန႔ ဒီကေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီမွာပဲ ၀မ္းေရာဂါပိုးေၾကာင့္ အသက္59 ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး ဆံုးပါးသြားျပန္ပါၿပီ။ အစာအဆိပ္သင့္မႈန႔ဲ စေနေန႔မွာ ေဆး႐ံု တင္ထားတာပါ။ ၀မ္းေရာဂါေၾကာင့္ အသက္ဆံုးပါးသြားတ့ဲ ဒုတိယေျမာက္ လူနာျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းကို ဒီက ရပါတယ္။

Monday, April 6, 2009

စုံစီနဖာ ကမၻာတစ္လႊား သတင္းတုိထြာ။ 060409

ဧၿပီလ ၆ ရက္ တနလၤာေန႔။
 • အီတလီမွွာ မနက္တုန္းက ေျမငလ်င္လႈပ္သြားတာ အနည္းဆံုး ၂၇ ေယာက္ အသက္ဆံုး႐ႈံးတယ္လို႔ သိရတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားေျမာက္ပိုင္းမွာ ေျမငလ်င္ လႈပ္တာ ညဦးပိုင္းက ဆိုေပမယ့္ ဒဏ္ရာရသတင္းေတြ မသိရေသးလို႔ ဆိုပါတယ္။
 • အိုဘားမားတစ္ေယာက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သမၼတ အျဖစ္ ရာထူးခံယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခုအခါ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတုိင္းျပည္မ်ားသို႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ ခရီးလွည့္လည္ သြားလာေနပါတယ္။ G20 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကိုလဲ တက္ေရာက္ခ့ဲပါတယ္။
 • နယူးေယာက္မွာ ၿပီးခ့ဲတ့ဲ အပတ္က ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ လ၀က ႐ံုးတြင္း ပစ္ခတ္မႈမွာ ေသနတ္သမားဟာ ၀န္ထမ္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံသား ခံယူဖုိ႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနသူ ၁၂ ေယာက္ကို ေျပာင္းတို ေသနတ္ ၂လက္န႔ဲ ပစ္ခတ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအဆံုးစီရင္ခ့ဲတယ္။ ေသနတ္သမားဟာ ဗီယက္နမ္ကေန ေရႊ႔ေျပာင္းေရာက္ရွိလာတ့ဲ တ႐ုတ္လူမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ထုတ္ခံရတာရယ္၊ အဂၤလိပ္ စကားေျပာပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းမႈေၾကာင့္ အႏွိမ္ခံရတာက စတင္ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ရဲက ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။
 • အိုဘားမားဟာ တူရကီမွာ တူရကီ ထိပ္တန္းအရာရွိမ်ားန႔ဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးမ်ားဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 • စင္ကာပူ အသက္၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ေယာက်ာ္းေလးမ်ားန႔ဲ လိင္ဆက္ဆံမႈ ျပဳရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဖေဖၚ၀ါရီလက ျပစ္မႈထင္ရွားေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရတ့ဲ ေက်ာင္းဆရာမကို ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားေလးန႔ဲ လိင္ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • ေဂးလမ္းနားက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာ Rojak စားမိခ့ဲသူထဲက အေယာက္တစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ဟာ ၀မ္းဗုိက္ပိုင္းဆိုင္ရာ နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာမ်ား၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ မူးေ၀ျခင္း စတ့ဲ ေ၀ဒနာမ်ားန႔ဲ ေဆး႐ံုတင္ထားရပါတယ္။ အဲဒီထဲက ကိုမာ ျဖစ္သြားတ့ဲ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ဒီမနက္ကပဲ ဆံုးပါးသြားပါတယ္။ Food Poison ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိတယ္လို႔ သံသယ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
 • ေျမာက္ကိုးရီယားဟာ အမ်ားက ၀ိုင္း၀န္း တားဆီးေနတ့ဲၾကားကပဲ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တု သယ္ေဆာင္သြားတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပခ့ဲတ့ဲ ဒုံးပ်ံ ပစ္လႊတ္မႈကို တနဂၤေႏြေန႔က ပစ္လႊတ္ခ့ဲပါတယ္။ အဆိုပါ ဒံုးက်ည္ပစ္လႊတ္မႈသည္ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုကို ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းထဲ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ လို႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားက ေျပာၾကားခ့ဲေပမယ့္ ႏိုင္ငံတစ္ကာက ယံုၾကည္မႈ မရွိခ့ဲပါဘူး။ ခု ပစ္လႊတ္လိုက္တ့ဲ ဆက္သြယ္ေရး ၿဂိဳဟ္တုဟာ ကမၻာပတ္လမ္းေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္ရွိသြားၿပီး သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားန႔ဲ သမၼတကင္မ္က်ဳံအီးလ္ကို ခ်ီးက်ဴးတ့ဲ သီခ်င္းမ်ား ထုတ္လြင့္ေနတယ္လို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားက သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားန႔ဲ အေမရိကန္ အစိုးရကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ေထာက္လွမ္းခ်က္မ်ားအရ ေအာင္ျမင္တ့ဲ လႊတ္တင္မႈ မဟုတ္ဘူး။ ဒံုးပ်ံ အလြတ္သာ ပါသြားၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ျဖတ္ေက်ာ္ကာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲ ပ်က္က်သြားတယ္လို႔ အစီရင္ခံပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ဒံုးပ်ံ အပိုင္းအစမ်ား မိမိႏိုင္ငံအေပၚ က်လာမယ္ဆိုရင္ ပစ္ခတ္ ဖ်က္ဆီးဖုိ႔ တပ္လွန္႔ခ့ဲေပမယ့္ တစ္စံုတစ္ရာ က်ေရာက္ခ့ဲျခင္း မရွိလုိ႔ ေျပာၾကားပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရိးယားကေတာ့ ဂ်ပန္သာ ပစ္ခ်ခ့ဲမယ္ဆိုရင္ စစ္ေၾကျငာတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေစာပိုင္းကတည္းက ရာဇသံ ထုတ္ထားခ့ဲပါတယ္။ ပစ္လြတ္ခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက ျပည္သူျပည္သားမ်ားဟာ ခ်ယ္ရီပန္းမ်ား စတင္ပြင့္တ့ဲ ပြဲေတာ္ကို ဆင္ႏြဲေနၾကတ့ဲ အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံေကာင္းသြားတာကေတာ့ အပ်က္အစီး အစိတ္အပိုင္းမ်ား က်ေရာက္ခ့ဲျခင္း မရွိပါဘူး။ အေမရိကန္န႔ဲ ကမၻာတစ္၀ွမ္းကေတာ့ အဆိုပါ လုပ္ရပ္ကို မိုက္႐ူးရဲဆန္တ့ဲ လုပ္ရပ္လို႔ ေၾကျငာလိုက္ၿပီး ေနာက္ေနာင္ မျပဳရန္ အျပင္းအထန္ သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီမွာ ဒီအေရးကို အျပင္းအထန္ ေဆြးေႏြးခ့ဲေပမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိခ့ဲပဲ လိပ္ခဲတည္းလည္းန႔ဲ ၿပီးသြားပါတယ္။ ေျမာက္ကိုးရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တ့ဲ ႐ုရွားန႔ဲ တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံဟာ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီထဲက ႀကီးငါးႀကီးမွာ အပါအ၀င္ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ျပင္းထန္တ့ဲ အေရးယူမႈမ်ားကို ႏွစ္ႏိုင္ငံံစလံုးက ဗီတိုအာဏာန႔ဲ ပယ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္...။
ထပ္ျဖည့္ - (April 07, '09, 3:33 pm SG standard time)
 1. စင္ကာပူက Rojak စားမိၿပီး ပထမဦးဆံုး ဆံုးပါးသြားသူက ကင္တင္းကို Operate လုပ္ေနတ့ဲ Operator ျဖစ္ပါတယ္။
 2. အီတလီက ငလ်င္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ဦးေရ 179 ေယာက္ ေက်ာ္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒဏ္ရာရသူ စုစုေပါင္း ၁,၅၀၀ ေက်ာ္သြားပါၿပီ။ (ႏွစ္ ၃၀ အတြင္း အဆိုးရြားဆံုးေသာ ငလ်င္ လႈပ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။)

ထိုခဏ

ဒီေန႔တစ္ေန႔လံုး မိုးရြာေနတယ္။
မိုးေတြကလဲ တစ္ဂ်ိန္းဂ်ိန္းန႔ဲ အညိဳးတစ္ႀကီး ဆိုသလို ရြာေနတာ...။
ေရေတြ အေပၚကေန သြန္ခ်ေနသလား ထင္ရေအာင္ ဒလေဟာ က်ေနတာဆို.. မိုးရြာေနတာန႔ဲ မတူေတာ့ပဲ တာက်ိဳးေနတ့ဲ ပံုန႔ဲေတာင္ တူေနေသး...။
ဆိုေတာ့ အိမ္ထဲမွာပဲ ေနေနတာ...။ ျပတင္းေပါက္ကို မိုးစက္ေတြ မတရား ၀င္လာမွ ပိတ္လိုက္တယ္။
ပိတ္တုန္းက မလံုလို႔ ထင္ပါ့။ မွန္ျပတင္းႏွစ္ခုၾကားထဲ ေလေတြ တုိးသံက မသိရင္ပဲ သရဲကားထဲက ေလတိုးသံလိုလို... စစ္ကားထဲက မိုင္းနင္းမိခါနီး စစ္သားတစ္ေယာက္ နားထဲ ၾကားေနတ့ဲ ေလတိုးသံလိုလို၊ သားေကာင္ကို ပစ္ေတာ့မယ့္ဆဲဆဲ ခ်ိန္ထားတ့ဲ ျမားတံကို ျဖတ္ပြတ္သြားတ့ဲ ေလတိုးသံ လိုလို ထင္မိတယ္...။ တစ္ကယ္က ကၽြန္ေတာ့္ အိပ္ရာျပတင္းမွန္ၾကားထဲကို ျဖတ္တိုး၀င္လာတ့ဲ တစ္ဟဲဟဲန႔ဲ ျမည္ေနတ့ဲ ေလသံပါ။
ေသမင္းေအာ္သံန႔ဲေတာင္ တူေနေလရဲ႕...။

ပင္လယ္ထဲမွာ ဒီလို မိုးရြာပံုမ်ိဳးန႔ဲဆုိရင္ေတာ့ သေဘာၤငယ္မ်ား၊ ငါးဖမ္း ေလွငယ္မ်ားကေတာ့ ဟိုလူး ဒီလာ၊ ဘယ္ညာ ယိမ္းငင္ေနမွာပါ့။
ကိုတံငါမ်ားေတာ့ ဘယ္လို ေနရွာမလဲေတာ့ မသိ...။

တစ္ခါသားမယ္ အဲဒီလို ရာသီဥတု ဆိုး၀ါးျပင္းထန္ေနခ်ိန္မွာ သေဘၤာငယ္ တစ္စင္းရဲ႕ ၀မ္းဗုိက္ထဲမွာ ေရာက္ေနခ့ဲဖူးတယ္။ ထမင္းစားခန္းထဲကိုေတာင္ တည့္တည့္မတ္မတ္ သြားႏိုင္ဖုိ႔ အႏိုင္ႏိုင္ ႀကိဳးစားရတ့ဲ တစ္ခဏ...။ ျဗဳန္းဆို ကုန္းပတ္ေပၚကို တက္တ့ဲ ေလွကားနားက တံခါးက ႐ုတ္ခ်ည္း ပြင့္သြားေလေတာ့ ေလတိုးသံေတြ နားထဲ ေဆာင့္၀င္လာတာ...။ တစ္ဟဲဟဲန႔ဲ...။

ေနာက္တစ္ခါက်ေတာ့ ေတာင္ႀကီးကေန မႏၱေလးကို ကားန႔ဲ ဆင္းသြားတ့ဲ အေခါက္။ မိုးရာသီ...
ေလေတြ မတရားတုိက္လြန္းလို႔ ကားေဘးနားက မိုးကာေတြ အကုန္ခ်ၿပီး ေမာင္းေနတာ။ ေနာက္ဆံုး မိုးကို အန္တုဖက္ၿပိဳင္ျခင္းငွာ မစြမ္းသာေတာ့တ့ဲ ကိုေရႊဒ႐ိုင္ဘာခမ်ာ လမ္းေဘး ကားထုိးရပ္ေနရရွာေတာ့တယ္။ မိုးကာ အလုံပိတ္ထားေတာ့ လူကမြန္းက်ပ္။ လူ႔ေခၽြးေစာ္ေတြန႔ဲ မူးေ၀... ဖလန္းကနဲ ေလတိုးလိုက္ေတာ့ မိုးကာ လွန္သြားတယ္...။ လားလား.. ေလတိုက္သံက ေတာ္လဲ ျမည္သလိုပဲ... (၀မ္းတြင္း မေရာက္ခင္ ေနရာမွာ...)

အဲ..ေျပာရျပန္ရင္ ... ေနာက္တစ္ေခါက္က ေလယာဥ္န႔ဲဗ်...။ မိုးရြာေတာ့ ေလယာဥ္က အထိန္းအကြပ္မ့ဲသလို ျဖစ္ေနေရာ...။ Air pocket ဆိုလား... Turbulence ဆိုလား.. အဲဒါန႔ဲ မိေတာ့ ေလယာဥ္က အေပၚေအာက္ ျပဳတ္က်လိုက္ ျငိမ့္ကနဲ တက္သြားလိုက္န႔ဲ... ရန္ကုန္ေလဆိပ္ကို မဆင္းႏိုင္ေတာ့ပဲ ပဲခူးေလဆိပ္မွာ ၀ဲေနရတယ္...။ ၂ နာရီေလာက္ၾကာေအာင္ကို ေလယာဥ္ေပၚမွာ ဆန္ျပဳတ္ေရာင္းလိုက္ရတယ္...။

သဘာ၀ကို အန္မတုႏိုင္တ့ဲ လူသားမ်ားထဲက တစ္ေယာက္အေနန႔ဲ ဆိုးရြားတ့ဲ ရာသီဥတုကို ႀကံဳမိတ့ဲ အခိုက္ ခံစားမိတာေလး ခ်ေရးေပးလိုက္ရပါတယ္။

(မိုးန႔ဲ ပါတ္သက္လို႔ တစ္ပို႔စ္ေတာ့ တင္ျဖစ္ေအာင္ တင္ပါဆိုလို႔ ဆိုလာသူ တစ္ေယာက္အတြက္...။)
(မေရးတတ္ ေရးတတ္န႔ဲမို႔လို႔ ေရးလိုက္တယ္...။ အက်ိဳး မျဖစ္ေပမယ့္ အဆိပ္အေတာက္ေတာ့ မျဖစ္ေလာက္ဘူး ထင္ပါတယ္။)

Sunday, April 5, 2009

Secret

အၾကင္သူသည္ အၾကင္သူအား သနားသက္ညွာေသာအားျဖင့္ အေၾကာင္းျခင္းရာ တစ္ရပ္ကို ဖြင့္ဟေျပာဆို၏။
အဆိုပါ အေၾကာင္းျခင္းရာသည္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ လ်ိဳ႕၀ွက္အပ္ေသာ အမႈ ျဖစ္ေခ်ရာ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္မတိုင္မခ်င္း ေပါက္ၾကားမႈ မျဖစ္ေစရန္ လ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ကို ထိန္းသိမ္းထားရာ၏။

Friday, April 3, 2009

ငတ္မြတ္ျခင္း။

Aphrodite (Venus)
Photo Credit : Wikipedia


ေျခာက္သေယာင္းေနတ့ဲ လယ္ကြက္ထဲမွာ
ပတ္ၾကားအက္ေနတ့ဲ ေျမသားေတြ ရွိတယ္...။
တံလ်ပ္ေတြကေတာ့ ဟိုးအေ၀းမွာ တစ္ရွိန္ရွိန္ထလို႔...။
ေတာင္ခိုးေတြ ေ၀ေနတ့ဲ ဟိုအေ၀းမွာေတာ့
မိုးညိဳ႕ညိဳ႕ကို ေတြ႔မိေလသလား...။

လူသူကင္းေနတ့ဲ ၿမိဳ႕ပ်က္ထဲမွာ
နံရံေတြ အက္ေၾကာင္းလိုက္ေနတ့ဲ တုိက္အိုေတြရွိတယ္...။
မီးခုိးေတြ တစ္လူလူ ထြက္လို႔...။
ေျခာက္ေသြ႔ေနတ့ဲ ၿမိဳ႕ျပင္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ
ေရၾကည္တစ္ေပါက္ ေတြ႔မိေလသလား။

နာက်ည္းေၾကကြဲျခင္းေတြန႔ဲ အက္ကြဲေနတ့ဲ ရင္ဘတ္ အစံုမွာ
ဒဏ္ရာရေနတ့ဲ ႏွလံုးသား တစ္ခု ရွိတယ္...။.
ေသြးစိမ္းေတြ ရွင္ရွင္ထြက္လို႔...။
နာက်င္တာေတြကို အံႀကိတ္ခံရင္း
ၾကင္နာတာေတြကို ငတ္မြတ္ေနမလား...။
ဟိုးအေ၀းက လင္းဖ်ဖ် ေရာင္စဥ္မွာ
လွမ္းလာမယ့္ လက္အစံုကို ေတြ႔မိေလသလား....။

ဒီလိုန႔ဲ ေအးရက္စ္ဟာ အက္ဖ႐ိုသိုက္ နတ္ဘုရားမေအာက္မွာ
အခ်စ္အတြက္န႔ဲ အခါခါ က်႐ႈံးခ့ဲေပါ့...။
ဒီေမာင္မွာေတာ့ ဆားငန္ရည္ေသာက္လို႔ ေကာင္းတုန္း...။ခက္ဆစ္

Ares = Aphrodite ၏ ခ်စ္သူ။
Aphrodite = ဗီးနပ္စ္လို႔လဲ သူ႔ကို သိတယ္...။ ေအးရက္စ္န႔ဲ ခ်စ္ကၽြမ္း၀င္မိတ့ဲ အလွနတ္သမီး။ ျမားနတ္ေမာင္ က်ဴးပစ္ရဲ႕ အေမ။

Ares
Photo Credit : WikipediaCupid
Photo Credit : WikipediaWednesday, April 1, 2009

ျမန္မာျပည္ကို ေစ်းသက္သက္သာသာန႔ဲ ဖုန္းေခၚရေအာင္။


ျမန္မာျပည္ကို ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာန႔ဲ ေခၚဆိုရေအာင္။
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားမွ တည္ေထာင္ထားတ့ဲ ဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ ျဖစ္ပါတယ္။
လုပ္ငန္း စတည္ေထာင္တ့ဲ အထိမ္းအမွတ္ အေနန႔ဲ ပထမဦးဆံုး ၀င္ေရာက္ မွတ္ပံုတင္သူ အေယာက္ ၁၀၀ ကိုသာ ျမန္မာျပည္ကို အခမ့ဲ ေခၚဆိုခြင့္ ၅ မိနစ္ စီေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ခရဒ္ဒ္ဒစ္ကဒ္ မလိုပါ။
စိတ္ေက်နပ္လို႔ ၀န္ေဆာင္မႈကို သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ စင္ကာပူက စတားဟဘ္န႔ဲ ပါတနာ လုပ္ထားတ့ဲ ဆုိင္ေတြမွာ ေတာ့ပ္အပ္ပ္ ကဒ္ေတြ ၀ယ္လို႔ရပါတယ္တ့ဲ...။
ေနာက္ကို တစ္ျခားႏိုင္ငံေတြကပါ သံုးႏိုင္ေအာင္ PayPal စံနစ္န႔ဲ ေရာင္းခ်ေပးမွာ လို႔ ဆုိပါတယ္...။

ဒီကေန သြားနိုင္ပါတယ္...။
ၤFree Call to Myanmar, Register here

(စာႂကြင္း။ ။ ေၾကာ္ျငာခ မရပါ။ အသိေပး႐ံုသက္သက္ပါ။ Use at your own risk.)