Thursday, April 30, 2009

3S "Swine Flu, Stockpile, Singapore"

အခုလို တစ္ကမၻာလံုးက တပ္လွန္႔ထားရတ့ဲ အေျခအေန ေရာက္ေနတ့ဲ ၀က္တုပ္ေကြးန႔ဲ ပတ္သက္လို႔ စင္ကာပူမွာ ေဆး၀ါးမ်ား သိုေလွာင္ထားမႈ အေျခအေနကို ၾကည့္ရေအာင္လား။

အကယ္၍ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါ က်ေရာက္လာခ့ဲရင္ ကုသရာမွာ အသံုးျပဳတ့ဲ ေဆး၀ါးမ်ားဟာ အလံုအေလာက္ ရွိပါတယ္။ ေဆး႐ံုမ်ားကိုလဲ အေရးေပၚျဖစ္လာခ့ဲရင္ ခ်က္ခ်င္းကုသႏုိင္ေအာင္ ကုတင္မ်ားကို အသင့္ျပင္ထားပါတယ္။ Tan Tock Seng ေဆး႐ံုမွာေတာ့ အဖ်ားေရာဂါန႔ဲ ေရာက္လာတ့ဲ လူနာသည္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ ၃၈ ဒီဂရီ ဆဲလ္စီးယပ္စ္ထက္ ေက်ာ္ေနမယ္၊ အသက္႐ႈလမ္းေၾကာင္း အခက္အခဲ ျဖစ္ေနမယ္၊ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ျဖစ္ပြားရာ တုိင္းျပည္ကေန ၇ ရက္အတြင္း ခရီးသြားလာဖူးသူ ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္းပဲ စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ဌာနရဲ႕ တုပ္ေကြးဆုိင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းန႔ဲ ေရာဂါရွာေဖြေရးမ်ားကို စမ္းသပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကယ္၍ ရွာေြ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားဟာ သာမာန္ တုပ္ေကြးေရာဂါ လကၡဏာန႔ဲ တူညီမႈ မရွိပါက Genome Sequence န႔ဲ လူနာကို စမ္းသပ္ၿပီး လူနာကို ခ်က္ခ်င္းပဲ CDC လို႔ အတိုေကာက္ ေခၚတ့ဲ Communicable Disease Center မွာ သီးသန္႔ထားရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ဌာန ဒါ႐ိုက္တာ Dr. Lyn James က ေျပာၾကားရာမွ “အကယ္၍ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ တုပ္ေကြးလကၡဏာ ျပသတ့ဲ လူန႔ဲ ေတြ႔ခ့ဲရင္ ပထမဦးဆံုး ေသခ်ာေအာင္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာကေတာ့ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း စမ္းသပ္မႈမ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေရာဂါျဖစ္စဥ္ကို စစ္တမ္းထုတ္ၿပီး Swine Flu ျဖစ္စဥ္န႔ဲ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးမွသာ ၀က္တုပ္ေကြး ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ ကို စစ္ေဆးႏိုင္ပါမယ္။”

ကနဦးမွာေတာ့ ၀က္တုပ္ေကြးေရာဂါ ဟုတ္မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္းသည္ ၇ ရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခု လက္ရွိ စမ္းသပ္ထားတ့ဲ ေရာဂါရွာေဖြေရး ကိရိယာ တီထြင္ျခင္းမ်ား ေအာင္ျမင္ပါက ဒီ့ထက္ပို ျမန္ဆန္စြာ စစ္ေဆးႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာၾကားသြားပါတယ္။

သံုးပံုတစ္ပံုေသာ ၀က္တုပ္ေကြး ေရာဂါ ကူးစက္ခံရသူဟာ စစခ်င္းမွာေတာ့ ဘယ္ေရာဂါလကၡဏာမွ ျပသျခင္း မရွိတ့ဲ အတြက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားရာ တုိင္းျပည္မ်ားဆီသို႔ သြားလာခ့ဲသူ ျပည္သူမ်ားအေနန႔ဲ ေရာဂါအစပ်ိဳးတ့ဲ ကာလျဖစ္တ့ဲ ပထမ ၇ရက္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ လူထူထပ္ရာေနရာမ်ားသို႔ မသြားဖုိ႔ က်န္းမာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ SARS ေရာဂါအတြက္ ကုသႏိုင္မယ့္ ေဆး၀ါးမ်ား မရွိခ့ဲပါဘူး။ ယခုအခါမွာေတာ့ Tamiflu , Relenza အစရွိတ့ဲ ေဆး၀ါးမ်ားဟာ Swine Flu ျဖစ္တယ္လို႔ ေသခ်ာခ့ဲရင္ ၄၈ နာရီအတြင္း ထိေရာက္စြာ ကုသႏိုင္တ့ဲ ေဆး၀ါးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

Tamiflu ေဆး၀ါးဟာ ကာကြယ္ေဆး မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆရာ၀န္မ်ားက တစ္ညီတစ္ညႊတ္တည္း ေျပာၾကားထားပါတယ္။ စိုးရိမ္တတ္သူ တစ္ခ်ိဳ႕က အဆိုပါ ေဆး၀ါးကို ကာကြယ္ေဆးအေနန႔ဲ ႀကိဳတင္ သံုးစြဲထားလုိ႔ရွိရင္ မိမိရဲ႕ ေရာဂါ ကာကြယ္ေရး ခုခံအား အေပၚ တစ္နည္း တစ္ဖံု ထိခိုက္ႏိုင္တယ္လို႔ ဆရာ၀န္မ်ားက သတိေပး တားျမစ္ထားပါတယ္။

စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေလာေလာဆယ္ သိုေလွာင္ထားတ့ဲ ေဆး၀ါး ပမာဏကေတာ့ Tamiflu = 1.15 million course, Relenza = 50,000 Course အသီးသီး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

လက္ရွိေစ်းကြက္ထဲမွာ ေရာင္းခ်ေနတ့ဲ တာမီးဖလူး ေဆး၀ါးမ်ားသည္ Swine Flu ကို ကာကြယ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အာနိသင္ မရွိေၾကာင္းန႔ဲ သံုးစြဲမိပါက ေရာဂါပိုးသည္ ေဆးယဥ္ပါးမႈ ျပႆနာန႔ဲ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ကုသရ ခက္လဲမယ္လို႔ သတိေပးထားပါတယ္။

၁၉၁၈ ခုႏွစ္က ဒီလို တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားခ့ဲရာမွာ ကမၻာသူ ကမၻာသား သန္း ၅၀ အသက္ဆံုး႐ႈံးခ့ဲပါတယ္။ အခုလဲ ဒုတိယအႀကိမ္ တစ္ေက်ာ့ ျပန္လာပါၿပီ။ မိမိပတ္၀န္းက်င္မွာ ေရာဂါလကၡဏာ ကူးစက္မႈ လကၡဏာမ်ား ေတြ႔ရွိပါက ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေနၾကဖုိ႔ ဆရာ၀န္မ်ားက သတိေပးထားပါတယ္။

ေဟာင္ေကာင္၊ နယူးဇီလန္၊ ၾသစေတးလ်မွာေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ ေတြဟာ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ား Masks မ်ား တပ္ဆင္ကာ သြားလာေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

Source : CNA

Update :
ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖြဲ႔အစည္းက အဆိုပါ ၀က္တုပ္ေကြးကူးစက္မႈအတြက္ တပ္လွန္႔ရာမွာ ယခင္ အဆင့္ ၄ မွ ယခု အဆင့္ ၅ သို႔ တုိးျမွင့္ တပ္လွန္႔ထားပါတယ္။ Swine Flu Outbreak သို႔ ေရာက္ရန္ တစ္ဆင့္ သာ လုိပါေတာ့တယ္။

4 comments:

 1. စတိေတာ႕ စိတ္မၿငိမ္ဘူးကြယ။္ ေပါ႕လုိ႕ေတာ႕ မၿဖစ္ဘူး။ ေဆးရံုပုိ႕ၿကစို႕ ဖလူၿဖစ္ေနၿပီထင္တယ။္

  http://steveevergreen.blogspot.com/2009/04/telly-fan.html

  ဖလူက အဆင္႕ ငါး ဆုိေတာ႕ အေတာ္ဆုိးေနၿပီဘဲ။ ေၿကာက္စရာဂ်ီး။ အဆင္႕ဘယ္နွစ္ဆင္႕ အထိ ရွိတာလဲ။


  ဒီေတာ႔ပစ္လဲ စိတ္ဝင္စားတာဘဲလား။ ဘာေတြ စိတ္ဝင္စားေလ႕ရွီသလဲ။ နုိင္ႈငံေရး။ လူမွဴေရး။ က်န္းမာေရး။ စားေရး. ေသာက္ေရး.။

  ReplyDelete
 2. သတင္းေတြဆို ပ်င္းလို့မၾကည့္ခ်င္ဘူး..
  ခုလိုေရးျပေတာ့ အလြယ္တကူ သိသြားရတယ္..
  ရဲွ ေပးတဲ့အတြက္ ရွဲ႔ရွဲ႕..

  ReplyDelete
 3. စင္ကာပူ က်န္းမာေရး ဌာနကေတာ့ အျပစ္ေျပာစရာမရိွေအာင္ ေတာ္လိုက္ၾကတာေနာ္။ Swine Flu Outbreak သို႔ ေရာက္ရန္ တစ္ဆင့္ သာ လုိပါေတာ့တယ္ဆိုေတာ့ ေနာက္ဆို စင္ကာပူကလူေတြ အျပင္ထြက္ရင္Masks တပ္ျပီး သြားလာရမယ္နဲ႔တူတယ္။

  ReplyDelete
 4. ေၾကာက္တယ္။ ေၾကာက္ေၾကာက္။ အိမ္ထဲက အိမ္ျပင္မထြက္ပဲ ဘေလာ့ဂ္ေရးမွ ေတာ္ေခ်မယ္။

  ReplyDelete